Kvinder vil have nedsat arbejdstid

Kvinderne skal især kæmpe for højere løn og at få nedsat deres arbejdstid. Det mener halvdelen af mænd og kvinder i en ny Sonar-undersøgelse. Men LO frygter, at nedsat arbejdstid vil betyde, at kvinderne sakker agterud på løn, pension og mulighed for karriere.

Kvinderne skal især kæmpe for nedsat arbejdstid. Det mener opmod halvdelen af de adspurgte mænd og kvinder i en undersøgelse,som analyseinstituttet Sonar har lavet for Jyllands-Posten.

På spørgsmålet om, hvad kvinderne især skal kæmpe for vedoverenskomstforhandlingerne får de adspurgte mulighed for atafkrydse to ud af fem områder:

1. Bedre løn. 2. Bedre forhold i forbindelse med fødsel ogbarsel. 3. Bedre muligheder for børnepasningsorlov. 4. Bedremuligheder for nedsat arbejdstid. 5. Længere ferie/flereferiefridage/omsorgsdage.

Ikke overraskende mener 65 pct. af mænd og kvinder, at der isærskal kæmpes for en bedre løn til kvinderne. Men 49 pct. mener, atder derefter skal satses på nedsat arbejdstid.

- For den store kvindekamp kan nedsat arbejdstid være et rigtigdårligt redskab. Men som overlevelsesstrategi for familien ihverdagen kan det fungere godt. Det er jo et udtryk for, atkvinderne ikke kan få arbejdsliv og forpligtelserne i hjemmet tilat hænge sammen, siger seniorforsker vedSocialforskningsinstituttet, Mai Heide Ottosen tilJyllands-Posten.

Hun mener, at kvindernes holdning er et udtryk for engenerationskløft imellem den gamle og den nye kvindebevægelse.

I LO er man ikke meget for nedsat arbejdstid. De frygter især,at kvinderne sakker agterud på løn, pension og mulighed forkarriere.

Næstformand i LO, Tine Brøndum siger, at hun gerne vil kæmpefor, at børnefamilierne får mere tid sammen, men hun mener ikke, atdet skal ikke være ved at sende kvinder på nedsat arbejdstid.