Kvinder ville klage over deres psykologer: Blev afvist af Psykolognævnet

Det er et stort svigt, at nævnet ikke gjorde mere, siger ekspert.

(Foto: Mads Rafte Hein (grafik) © dr)

Psykolognævnet møder nu hård kritik for at afvise sårbare klienter i døren.

Tre kvinder står nu frem i DR’s podcastserie ”Det Perfekte Offer 2” og fortæller, at de i 2015 og 2016 blev afvist, da de kontaktede Psykolognævnet for at klage over en autoriseret psykolog.

- Jeg får at vide, at det vil være påstand mod påstand. Der ligger i samtalen, at det ville der ikke komme noget ud af, og hvis det var seksuelle overgreb, ville det være en sag, der hørte til hos politiet, fortæller en af de kvindelige klienter i podcastserien om sit opkald, som hun foretager i november 2015.

Men det er decideret forkert, siger en af landets førende sundhedsjurister, der påpeger, at seksuelle overgreb også er en del af Psykolognævnets tilsynsområde. Kvindernes beretninger i podcastserien får ham til at rette en hård kritik mod Psykolognævnet, hvis primære opgave er at føre tilsyn med autoriserede psykologer.

- Hvis det her er normal praksis hos nævnet, så vil der være rigtigt mange sager, som bliver afvist i døren. Og det er ikke det, Psykolognævnet er sat i verden for. Det er sat i verden for at reagere på baggrund af henvendelser, der giver anledning til det, siger lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen.

Ens eget ansvar

En anden kvinde fortæller i podcastserien, at hun også hurtigt følte sig afvist, da hun ringede til nævnet, fordi hun overvejede at klage over sin tidligere psykolog.

- Jeg får at vide, at "du har jo selv et ansvar selv for at forlade terapien, hvis den ikke er god for dig". Og så siger jeg: "Jamen, jeg var jo selvmordstruet", og så blev der helt stille i den anden ende af røret, fortæller kvinden.

Kvinden opgav derfor i første omgang at klage.

- Fordi jeg tænkte, hvis jeg allerede i første indledende skridt overhovedet, før jeg har sat et ord på papir, er sat skakmat, så er det godt nok op ad bakke, fortæller kvinden, der gerne vil være anonym, da hun kun har fortalt sin historie om sin psykolog til få personer.

Psykolognævnet har ikke taget telefonnotater af samtalerne, men P1 Dokumentar har talt med flere kilder, der bekræfter kvindernes beretninger. Samtidig dokumenterer teleoplysninger, at telefonsamtalerne fandt sted på de tidspunkter, kvinderne fortæller.

Fik ikke svar på mails

En tredje kvinde oplevede, at Psykolognævnet ikke svarede på mails, som hun sendte til nævnet i løbet af 2015 og 2016.

Her gjorde hun ellers opmærksom på, at hendes behandlingsforløb hos psykologen pludselig blev afbrudt, fordi psykologen brød sammen og senere blev indlagt på psykiatrisk afdeling.

P1 Dokumentar har set kvindens journaler, der viser, at hun havde selvmordstanker efter behandlingen hos psykologen. Men de mails, hun sendte til Psykolognævnet, fik hun ikke svar på.

- Det, at de ikke svarer på mine henvendelser, giver mig en oplevelse af, at det ikke har nogen betydning, det jeg har oplevet. Og det gør jo også, at når man står i sådan en håbløs situation og ikke bliver hørt, så bliver man opgivende til sidst, fortæller kvinden, som derfor opgav at klage til Psykolognævnet i 2016.

P1 Dokumentar har set mailkvitteringer, der dokumenterer, at kvinden har afsendt tre mails til nævnet.

Kvinden har i maj 2019 valgt at klage til nævnet, hvor sagen nu verserer. Psykologen siger til P1 Dokumentar, at hun er fuldt i stand til at praktisere som psykolog, fordi hun tager medicin, der betyder, at hun ikke bliver påvirket af den psykiske lidelse, hun har.

Ekspert: Psykolognævnet svigter sin opgave

Sagerne bekymrer lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen.

Psykolognævnet er nemlig forpligtet til at tage imod og undersøge henvendelser, også selvom klienter ikke indsender en egentlig klage.

Samtidig understreger Kent Kristensen, at Psykolognævnet er særligt kendetegnet ved at modtage henvendelser fra borgere, der er i stort psykisk underskud, og at tilbøjeligheden til at opgive at klage derfor også er større end på andre områder.

- Det betyder her, at der virker tilsynet ikke efter hensigten, fordi tilsynet er så afhængigt af, at de får indberetninger og oplysninger andre steder fra, for eksempel fra patienter. Der hvor Psykolognævnet afviser indberetninger og ikke følger op på dem, er der, hvor tilsynet svigter, siger Kent Kristensen.

Psykolognævn: Gør naturligvis indtryk

Psykolognævnet har ikke ønsket at deltage i interview og vil ikke kommentere på konkrete sager.

Psykolognævnets formand, Sanne Bager, skriver i en mail til P1 Dokumentar, at det ”naturligvis” gør indtryk, hvis nogen har oplevet at blive afvist, fordi nævnet altid bestræber sig på at vejlede bedst muligt.

Sanne Bager skriver også, at nævnet er opmærksom på, at ”der kan være tale om psykisk sårbare borgere, som retter henvendelse” til nævnet.

Ifølge formanden opretter nævnet i dag altid en tilsynssag, hvis nævnet modtager en henvendelse fra en borger med konkrete klagepunkter om en autoriseret psykolog, eller hvis nævnet bliver bekendt med oplysninger, der tyder på, at en autoriseret psykolog eksempelvis ikke er egnet til at udøve sit hverv eksempelvis på grund af helbredsproblemer.

Facebook
Twitter