LA-politiker kom til at afgive stemme fra Sofie Carsten Nielsens profil i Folketinget

Jeg slår hårdere på skærmen og rammer et tal ved siden af helt random, siger Henrik Dahl.

Henrik Dahl (LA) kom ved en fejl til at afgive en stemme fra Sofie Carsten Nielsens profil ved dagens afstemning. (Foto: (Grafik) Katrine Holst)

Da medlemmerne i Folketinget tidligere i dag skulle stemme om, hvorvidt Inger Støjberg var værdig eller uværdig til at fortsætte i Folketinget, kom politiker Henrik Dahl (LA) i problemer.

Han fik nemlig ved en fejl logget sig ind på den "afstemningsskærm", der tilhører De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, og på den måde afgivet en stemme fra hendes profil. Det bekræfter Formands- og Direktionssekretariatet samt Henrik Dahl selv.

Derudover kom han i kampens hede også til at stemme mod, at Inger Støjberg skulle erklæres uværdig, hvilket var det modsatte af både det han selv og Radikales formand ønskede at stemme.

Henrik Dahl forklarer selv, at på grund af corona bliver konsollerne logget af, og da meldingen var, at der skulle stemmes, gik han ned til sin plads for at trykke sit tocifrede nummer samt "enter", som skulle til for at komme ind.

- Og så rammer jeg et forkert tal, og afstemningen går i gang. Og når den er i gang, kan jeg ikke komme til at logge af, og så kører toget.

Du rammer lige hendes cifre?

- Det er fuldstændig tilfældigt. De der touchscreens er ikke så gode - hvis man har en GPS, har man sikkert prøvet det. Jeg slår hårdere på skærmen, og rammer et tal ved siden af - helt random.

Han fortæller, at han forsøgte at råbe op om de tekniske vanskeligheder, hvilket ikke blev hørt, hvorefter afstemningen lukkede. Og det gav altså en fejlregistrering.

Der var stort flertal for at stemme Inger Støjberg uværdig til at fortsætte i Folketinget ved dagens afstemning. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

Fejlstemme ser ikke ud til at blive rettet i resultatet

Grunden til, at Henrik Dahl kom til at stemme det modsatte af det, han ville, var, at man på skærmen kan trykke på forskellige knapper, alt efter om man er for eller imod. Han kom midt i sin trykken til at aktivere den røde knap, og fordi han oveni det ikke kunne logge ud, forsøgte han istedet at trykke samtlige afstemningsknapper tilbage til "off".

- Men når jeg først er kommet til at ramme en af knapperne som "on", kan jeg ikke få alle tre til at stå "off" igen, erfarer han.

Formands- og Direktionssekretariatets presseansvarlige, Claus Brask, bekræfter, at der er sket det, at Henrik Dahl er kommet til at logge ind på Sofie Carsten Nielsens profil, og at politikeren i forvirringen er kommet til at stemme modsat af det, han havde af intention.

- Så det var en fejl ovenpå en fejl, lyder det fra Claus Brask.

Sofie Carsten Nielsens (R) stemme imod at erklære Inger Støjberg uværdig, som Henrik Dahl (LA) ved en fejl kom til at afgive, bliver umiddelbart ikke rettet i afstemningsresultatet.

Der bliver i stedet tilføjet en note til referatet med ordlyden: ”Der er ved en fejl registreret en stemme i Sofie Carsten Nielsens navn. Stemmen er afgivet af Henrik Dahl, der ved en fejl stemte imod forslaget.”

Radikales politiske leder var ikke tilstede i salen

Sofie Carsten Nielsen(R) selv var syg og ikke til stede ved dagens afstemning. Hun skrev selv på Twitter tidligere, at hendes nummer i Folketinget var blevet brugt til at stemme mod, at Inger Støjberg skulle erklæres uværdig.

Allerede der skrev hun dog, at det formentlig kunne skyldes en fummefingret kollega.

- Folk sad ikke på egne pladser på grund af corona, så alle skulle logge ind med deres eget nummer på den plads, de så fik. Nogen har formodentlig tastet forkert og tastet mit nummer, svarede hun til partikollegaen Morten Helvegs tweet.

Og den formodning havde hun altså ret i.

Det, at der bliver afgivet en forkert stemme, er dog ikke et særtilfælde, lyder det fra Claus Brask.

- Det sker også at nogle kommer til at trykke på den røde knap, hvor de havde intentioner om den grønne, siger Claus Brask.