Lad græsset vokse og undgå sprøjtegift: Sådan kan du hjælpe de truede bier

Verdens bier er truet af mangel på føde og levesteder.

Arne T. Henriksen, formand Danmarks Biavlerforening, fortæller, hvordan du kan hjælpe bierne på vej ved at bygge et bi-hotel til dem i haven.

Overalt i verden udsættes bierne for hårdt pres.

Hvert år dør flere tusind bi-familier, det har store konsekvenser for biodiversitet og afgrøder.

For at sætte fokus på biernes vanskelige vilkår, har FN også udråbt en international 'Biernes Dag', der markeres for første gang i dag.

Her er tre bud på, hvad du kan gøre for at hjælpe de summende insekter.

Plant bivenligt

Biernes fødegrundlag skal øges, hvis de skal have gode forhold og overleve hele året.

Når du planter, skal du derfor sikre dig, at der er blomster lige fra det tidlige forår til sent på efteråret.

Du kan blandt andet så honningurt, kløverplanter, frugttræer og blomstrende buske.

Lad græsset vokse

Mange vilde bier lever i danske parcelhushaver, men den tætklippede græsplæne er ikke et godt levested for en bi.

Hvis du vil give bierne et frirum i din have, kan du lade græsset vokse sig højt og lade mælkebøtterne stå.

Du kan også efterlade områder med bar og tør jord, så kan bier grave gange til reder og overvintre. Vilde bier bygger rigtig gerne reder i hule rør, stænger og huller i træ og mursten.

Undgå sprøjtegift

Rigtig mange sprøjtemidler er skadelige for bier. Det gælder ikke kun de vanlige insektmidler, men også svampe- og ukrudtsmidler.

Sprøjtegifte kan stoppe bierne i at reproducere sig selv, og hvis bi-larver bliver fodret med mad, der indeholder pesticidrester, udvikler de sig ikke ordentligt.

Derfor bør du undgå at bruge sprøjtegifte i din have.

Kilder: Planbi, Danmarks Naturfredsningsforening, Dansk Biavlerforening, lektor Annette Bruun Jensen.