Læge eller ingeniør: Nydanskere vælger de bløde, kreative gymnasiefag fra

Kursen mod naturvidenskabelige uddannelser begynder allerede i gymnasiet, viser statistik.

Nydanskeres kurs mod naturvidenskabelige uddannelser begynder allerede i gymnasiet, viser data. (Foto: Andreas Beck © Scanpix)

På landets gymnasier mærker man tydeligt, at elever med ikke-vestlig baggrund søger mod de naturvidenskabelige fag.

Sidste år var der ikke en eneste student med indvandrer- eller efterkommer af indvandrer-baggrund på den musiske studieretning. Derimod fik 1.023 studenterhuen på efter at have gennemført det almene gymnasium (stx) med et skarpt fokus på matematik, fysik, biologi eller kemi.

Det viser data fra Undervisningsministeriet. Tendensen mærker man tydeligt på Nørre Gymnasium i København, hvor 18 procent af de studerende i 2016 havde ikke-vestlig baggrund.

- Det er meget, meget sjældent, at vi ser tosprogede elever på de kreative linjer. Et andet eksempel er vores store skolekor, hvor der er 60-70 sangere på tværs af gymnasiet. Det er meget sjældent, at vi har tosprogede med i koret, siger rektor Jens Boe Nielsen.

Nydanskere vælger sikre uddannelser

Ifølge en ny opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er hver tiende nyuddannede i dag indvandrer eller efterkommer med ikke-vestlig baggrund. Af dem kommer en stor del fra naturvidenskabelige fag som ingeniør, læge eller bioteknologi. Det skriver Kristeligt Dagblad.

På de lange, videregående uddannelser er det særligt sundheds- og teknik-uddannelser, der hitter, siger Mie Dalskov Pihl fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Det ser ud til, at indvandrere og efterkommere måske vælger mere sikkert. De vælger ofte uddannelser, vi som samfund gerne vil have talt ind i de unges bevidsthed, altså, de tekniske uddannelser og der ser det ud til, at indvandrere og efterkommere har førertrøjen på, siger Mie Dalskov Pihl.

Rektor: Familien påvirker valg

På Nørre Gymnasium mærker rektoren, at hjemmets eller forældrenes indflydelse påvirker studieretningen.

- Det er mit indtryk, at et vist pres hjemmefra spiller ind. Der hersker en opfattelse af, at visse uddannelser er gode og de giver prestige. Uddannelser som læge og ingeniør kender alle og kan forholde sig til, der er høj jobsikkerhed og det kan praktiseres over det meste af verden, siger Jens Boe Nielsen.

Han fortæller, at det ikke altid ender lykkeligt, hvis interesse eller karakterer ikke understøtter ambitionen om en fremtid som læge eller ingeniør.

- Studievejlederne forsøger så vidt muligt at overtale elever med lave karakterer til at vælge en studieretning, der på sigt vil give større succes i livet end en naturvidenskabelig retning, siger rektor Jens Boe Nielsen.

Sidste år fik 27.252 studenterhuen på efter at have gennemført det almene gymnasium. Af dem havde 2.620 indvandrer- eller efterkommerbaggrund.