Læge: Myndigheder bør stoppe abortturisme

Det er især kvinder med udenlandsk baggrund, der rejser til Sverige for at få en abort, siger læge Vibeke Manniche.

Det er især kvinder med udenlandsk baggrund, der rejser til Sverige for at få en abort, siger læge Vibeke Manniche. (© DR)

Klinikker i Danmark, der skanner gravide, bør først efter 18. uge oplyse fostrets køn. Rykkes grænsen fra 14. til 18. uge, kan kvinderne ikke længere få foretaget en abort i Sverige, sådan som det ifølge DR Nyheder er sket gennem flere år.

- Indtil 18. uge skal skanningerne kun bruges til at se, om fostret har en sygdom. Oplysninger om kønnet bør først gives, når kvinden er så langt i graviditeten, at hun ikke længere kan få en abort i Sverige, siger læge Vibeke Manniche.

Læger uenige

Hun mener, at det især er kvinder med anden etnisk baggrund, herunder muslimer, der vælger at få en abort i Sverige, efter at den danske grænse for en legal abort er overskredet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der blandt visse kulturer er et meget stort pres på kvinden for, at hun skal føde en dreng. Den kønssortering er danske klinikker med til at legitimere ved at oplyse barnets køn allerede i 14. uge, siger Vibeke Manniche.

Modsat speciallæge Birgit Petersson, der er medlem af Abortrådet, mener hun ikke, at det især er veluddannede forkælede kvinder, der rejser over på den anden side af Øresund, fordi de er utilfredse med kønnet på det barn, de venter.

- Det er alt for nemt at sige. Fra Indien, Kina og arabiske lande ved vi, at pigefostre frasorteres, og det er min påstand, at det samme sker i miljøer herhjemme, siger Vibeke Manniche.

Omfang ikke afdækket

Ingen ved, hvor mange kvinder der rejser til Sverige, hvor det er muligt at få en abort indtil 18. uge, mens grænsen herhjemme går ved 12. uge.

- Men det forekommer, og måske i et større omfang, end vi aner. Derfor bør myndighederne begynde med at spørge de svenske læger, på hvilke klinikker i Danmark kvinderne har fået foretaget kønstesten, siger Vibeke Manniche.

Indehaveren af skanningsklinikken Lille Københavner, Robert Kinnerfelt, har som den første besluttet, at han først tilbyder kønsskanninger efter 18. uge. Det sker, fordi det har ramt ham hårdt at opleve gravide efterfølgende få foretaget en abort i Sverige.