Lægefaglige selskaber på stribe dropper arbejdsgruppe om omskæring: 'Vi er i 2020 og ikke i 1800-tallet'

Ny vejledning til rituel omskæring af drenge er på vippen efter uenighed mellem speciallæger og Styrelsen for Patientsikkerhed.

(ARKIV) Rituel omskæring foretages fortrinsvis på jødiske og muslimske drenge i Danmark. Omkring en ud af tre mænd i verden er omskåret. (Foto: © Ronen Zvulun, Scanpix)

Listen med læge- og sundhedsfaglige selskaber, der har forladt Styrelsen for Patientsikkerheds arbejdsgruppe om rituel omskæring af drengebørn, bliver længere og længere.

I denne uge har landets urologer og børnelæger valgt at følge med narkoselægerne, jordemødrene og sundhedsplejerskene ud af døren i frustration over samarbejdet med styrelsen.

- Hvor længe man skal være med til at gøre noget, når fagligheden forsvinder, det er jo en vurderingssag, og vores vurdering i bestyrelsen var, at vi ikke længere kunne stå inde for det arbejde, der blev foretaget, siger formand for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab Klaus Birkelund Johansen.

I sidste uge smækkede Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin med døren, da narkoselægerne ikke mener, det er fagligt forsvarligt at omskære drengebørn med lokalbedøvelse, sådan som Styrelsen for Patientsikkerhed i et notat fra februar lægger op til.

- Når vi bedøver til almindelig peniskirurgi, ville vi altid vælge at lægge barnet i fuld narkose, vi ville aldrig nogensinde foretage sådan et indgreb med lokalbedøvelse, lød det fra Joachim Hoffmann Petersen, som er formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin kan ikke se, hvor fagligheden bag et notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed om omskæring af drengebørn kommer fra.

'Det er ikke i barnets tarv'

Efter at urologerne nu også har forladt gruppen, mener Klaus Birkelund Johansen og børnelægerne heller ikke, at de som faggruppe kan bidrage til arbejdet med vejledningen, som senest blev opdateret i 2013.

- Det er ikke i børnenes tarv, hvis vi arbejder ud fra for tyndt et fagligt grundlag uden urologerne og narkoselægerne, som er dem der henholdsvis udfører indgrebet og sikrer, at børns bedøvelse foregår på rimelig vis, siger han.

Sundheds- og Ældreministeriet bad tilbage i juni 2018 Styrelsen for Patientsikkerhed om at opdatere vejledningen om omskæring.

Det skete i kølvandet på et borgerforslag om et forbud mod omskæring af drenge under 18 år, som fik de nødvendige 50.000 støtteerklæringer for at blive behandlet i Folketinget.

Men allerede før forslaget havde samlet den nødvendige opbakning blandt danskerne, havde et flertal på Christiansborg afvist at støtte det.

Intet land i verden har indført forbud mod rituel eller kulturel omskæring af drenge. (Foto: © P Deliss, Getty Images)

Klaus Birkelund Johansen siger, at hans faggruppe er imod alle former for kirurgiske indgreb på raske børn.

Men når børnelægerne sagde ja til at deltage i arbejdet med en ny vejledning, var det i erkendelse af, at indgrebene rent faktisk foregår.

- Og det vil de fortsætte med, uanset at vi ikke længere i fællesskab kan udarbejde en vejledning i, hvordan man skal gøre.

- Det vi havde håbet på at kunne bidrage med var netop at sørge for, at den vejledning beskrev, hvordan de indgreb skal foregå, sådan at de foregår så sikkert og smertefrit som muligt.

'Vi er i 2020 og ikke i 1800-tallet'

Formanden for Dansk Urologisk Selskab, Lars Lund, der er professor ved Odense Universitetshospital, føler heller ikke, at der er blevet lyttet nok til lægerne.

- Jeg synes ikke, det er godt nok, det der er foregået, siger han.

Først og fremmest vil han heller ikke være med til at blåstemple omskæring af drengebørn, der ikke foregår i fuld narkose.

- Vi er i 2020 og ikke i 1800-tallet. Og det skal foregå, når det er en operation, fuldstændig forsvarligt under ordentlige forhold. Det vil sige, at det skal foregå i fuld bedøvelse. Og så skal der være en plan for en ordentlig smertebehandling, siger han.

(ARKIV) Ifølge Sundhedsstyrelsen er det under halvdelen af de såkaldt ikke-terapeutiske omskæringer, der bliver indberettet. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Lars Lund bakker heller ikke op om, at selve indgrebet kan uddelegeres til en medhjælp, sådan som det er tilladt i dag.

- Det er altså en operation, der skal foregå. Og det kan ikke nytte noget, at der bare skal være en læge tilstede i lokalet.

DR Nyheder har anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed om et interview om situationen i arbejdsgruppen. Men det er blevet afvist.

I den forbindelse har vi også spurgt, hvad det er for en dokumentation, der ligger til grund for at anbefale lokalbedøvelse ved omskæring af drenge.

Styrelsen henviser til det notat fra februar 2020, som er udarbejdet til brug for arbejdsgruppen.

"Vi har i den forbindelse fået eksterne eksperter til at gennemgå al litteratur på området, herunder at vægte og kvalitetsvurdere de enkelte studier ud fra internationale kriterier.

Litteraturgennemgangen viser, at der kan gives tilstrækkelig og sikker smertestillende behandling ved omskæring af drenge, udover generel anæstesi. Det kan fx ske ved anvendelse af dorsal penis blokade. Teoretisk og i nogle tilfælde viser praksiserfaringer, at lokal bedøvelse med dorsal penisblokade ikke virker. I de tilfælde bør man udsætte operationen eller anvende anden metode til bedøvelse"