Tema Nomadelæger i Norden

Lægeforeningen: Glem ikke lægernes retssikkerhed

Foreningen frygter, at sundhedsministerens nye, strammere lovforslag også vil ramme 'forkerte' læger.

Det skal også være nemmere at indskrænke sundhedspersoners autorisationer, så de ikke længere eksempelvis må udskrive bestemte lægemidler eller behandle visse patientgrupper. (Foto: Lars Helsinghof Bæk © Scanpix)

Det er vigtigt, at sundhedsministeren indtænker lægernes retssikkerhed i sit nye lovforslag, lyder det fra Lægeforeningen.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) vil gøre det nemmere at gribe ind overfor læger, der er til fare for patienter, efter blandt andre DR Nyheder har afsløret en række læger i fejlbehandling og overmedicinering af patienter uden at blive stoppet.

Nomadelæger i Norden

Dårlige læger kan flytte rundt mellem arbejdspladser i Norden, uden at kritik og advarsler i et land automatisk bliver delt med de andre nordiske lande. Det går ud over patienters sikkerhed, vurderer eksperter. Politikere, patienter og pårørende efterlyser bedre kontrol, mens nordiske ministre gang på gang har afvist et fælles lægeregister.

Gå til tema

I lovforslaget vil sundhedsministeren blandt andet åbne for, at en læges danske autorisation automatisk vil blive inddraget, hvis hans eller hendes udenlandske autorisation fratages i udlandet.

Men det kan være problematisk, mener Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, der frygter for lægernes retssikkerhed.

- Reglerne er ikke ens fra land til land, og det betyder, at en læge i nogle tilfælde midlertidig kan blive frataget muligheden for at arbejde i Danmark, selv om han ikke har overtrådt de regler, som gælder i Danmark. Det er naturligvis uacceptabelt, siger han i en skriftligt svar til DR Nyheder.

Lovforslaget lægger op til at stramme det såkaldte farekriterium, hvilket vil betyde, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan inddrage en autorisation, hvis de vurderer, at en læge er til ’fare’ for patientsikkerheden. I dag er det først et krav, hvis lægen er til ’overhængende fare' for patienterne.

- Når barren sænkes for, hvornår myndighederne kan gribe ind, så vil det ramme flere, og risikoen for at ramme læger, som ikke er til fare for patientsikkerheden, vil stige, siger Andreas Rudkjøbing.

Overordnet set er han dog godt tilfredse med ministerens lovforslag.