Lægeforeningen ønsker Svend Lings ekskluderet: Uetisk selvmordshjælp

Lægen er kendt for at have hjulpet patienter med at begå selvmord.

ARKIVFOTO Svend Lings blev i september idømt 40 dages betinget fængsel for at have hjulpet patienter med at begå selvmord. Han har anket dommen. (Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen © Scanpix)

Lægeforeningen ønsker at ekskludere den fynske læge Svend Lings, der i september idømt 40 dages betinget fængsel for at have hjulpet patienter med at begå selvmord.

Lægeforeningens bestyrelse kan ikke selv ekskludere medlemmer, men har indstillet sagen til behandling i Voldgiftsretten.

Lægeforeningenforeningen begrunder beslutningen med, at lægen "gentagne gange og på grov vis har handlet imod de tidligere gældende etiske regler og de nuværende etiske principper".

Allerede den 25. september tog Lægeetisk Nævn stilling til Svend Lings sag, og vurderede altså, at den kontroversielle læge bør ekskluderes.

Sidste gang læge blev ekskluderet fra Lægeforeningen, var umiddelbart efter 2. Verdenskrig.

Kontroversiel selvmordsguide

Det skyldes især den selvmordsguide, som Svend Lings har skrevet og delt med patienter, fremgår det:

- Lægeetisk Nævn fastslog i sin afgørelse, at Svend Lings med udarbejdelse, offentliggørelse og anprisning af en vejledning om selvmord klart har handlet i strid med de etiske principper.

Hermed mener Lægeetisk Nævn, at Svend Lings har forbrudt sig mod især ét etisk princip. Nemlig princippet om at "læger aldrig må handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord," skriver Lægeforeningen.

Det kan ifølge Lægeforeningen tage op til et halvt år, før Voldgiftsretten har taget stilling til om Svend Lings kan ekskluderes.

I september blev Svend Lings idømt 40 dages ubetinget fængsel ved Retten i Svendborg. Den dom har han anket.

DR Nyheder følger sagen. Artiklen opdateres.

Facebook
Twitter