Lægen Svend Lings hjælper syge med at dø uden at tilse dem

Svend Lings er politianmeldt og i fare for at få frataget sin autorisation som læge.

Lægen Svend Lings fortæller i programmet ”Adgang med Abdel”, hvordan det er foregået, i de mindst ti tilfælde, hvor han har hjulpet syge mennesker med at dø.

Svend Lings har valgt at berette åbent om, hvordan han ifølge ham sammen med otte andre læger i gruppen ”Læger for aktiv dødshjælp” hjælper, når mennesker henvender sig for medicin og råd om at dø.

Det foregår i det skjulte ved, at han taler med patienter per telefon og mail. Derefter får lægegruppen patienternes sygejournaler tilsendt, og efter en konkret vurdering hjælper de så eventuelt med recepter på medicin, der er dødelig.

I et tilfælde har han sågar foretaget sin rådgivning udelukkende ved at have talt med en pårørende. Derfor har han altså i den situation ikke nødvendigvis dokumentation for, at den syge ønsker at dø:

- I den situation, hvor patienten ikke kan tale, det er rigtigt. Der indhenter vi så en sygejournal, sikrer os, at patienten er meget alvorligt syg og meget langt ude, siger den 75-årige pensionerede overlæge.

Risikerer fængsel og mistet autorisation

Svend Lings er nu blevet politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed for overtrædelse af straffelovens § 240, der straffes med bøde eller fængsel i op til tre år.

- Baggrunden for, at vi har anmeldt Svend Lings til politiet er, at der er tale om et brud på straffelovens § 240, som siger, at ingen må medvirke til, at personer berøver deres eget liv, siger enhedschef i styrelsen, Anette Lykke Petri.

Fyns Politi efterforsker nu sagen, og Styrelsen fra Patientsikkerhed har desuden sat gang i en proces, hvor de overvejer at tage Svend Lings autorisation som læge fra ham.

- Vi har at gøre med en tilståelsessag for åben skærm, derfor har vi belæg for at fratage Svend Lings hans autorisation som læge, siger Anette Lykke Petri.

Den pensionerede læge kalder det i programmet "Adgang med Abdel ”et skår i den faglige stolthed,” hvis han får frataget sin autorisation som læge. Og han synes, at ”det er træls” med politianmeldelsen.

Men Svend Lings mener, at sagen er vigtigere.

- Når loven åbenlyst bliver overtrådt, er det klart, at samfundet reagerer, men sådan må det være. Vores formål er ikke at yde aktiv dødshjælp, men at arbejde for legalisering af aktiv dødshjælp i Danmark. Så undervejs er der nogen, der kontakter os. I de fleste tilfælde siger vi jo nej, men nogen gange har de det jo så dårligt og har prøvet det hele og kan ikke holde det ud mere, og så hjælper vi dem, siger Svend Lings.

Se ”Dødslægen - Adgang med Abdel” på DRTV fra kl. 22 i aften og på søndag kl. 23:00 på DR2.

Facebook
Twitter