Læger: Behov for retningslinjer for ekstremt tidligt fødte

Børn født helt op til fire måneder for tidligt kan i dag reddes med den rette hjælp.

Hvis et barn ser ud til at blive født ekstremt for tidligt, bør forældrene også have muligheden for højt specialiseret afdeling. Det mener en samlet flok af landets førende fødsels- og børnelæger. (Foto: Dr © (c) DR)

Hvor, og ikke mindst hvornår skal man behandle børn, der bliver født ekstremt for tidligt?

Det spørgsmål har indtil nu været op til den enkelte læge at vurdere.

Men nu vil en samlet flok af landets førende fødsels- og børnelæger have en national vejledning, der sender gravide og deres børn i specialbehandling endnu tidligere end i dag.

- Dem, der føder i uge 22 eller 23, bliver i dag ikke hjulpet på samme måde, som dem, der for eksempel føder i uge 24 eller 25, og det synes vi er nødvendigt, fortæller overlæge på Odense Universitetshospital Gitte Zachariassen.

Hun er en del af den sammenslutning af fødsels- og børnelæger, der nu vil en have national vejledning for, hvornår man flytter mødrene og deres børn.

- Vi vil frygteligt gerne have, at alle får det samme tilbud og den samme information, så de ved, hvad de går ind i, når de føder ekstremt for tidligt, siger hun.

Tidligere specialiseret hjælp

I dag flytter man mødre til en af landets fire specialafdelinger, hvis de er i fare for at føde mellem uge 24 og 28. Den nye anbefaling lægger op til, at grænsen flyttes længere ned, så også mødre og børn født inden uge 24 kommer i specialbehandling.

- Det er nødvendigt, fordi de også har brug for at få den nødvendige informationer af fødselslægerne og os børnelæger om risikoen ved at føde på det her tidspunkt, lyder det fra Gitte Zachariassen.

Idéen til en ny nationale vejledning er inspireret af både Sverige og USA, hvor man behandler børn helt ned til uge 22. Meningen er at få de ekstremt for tidligt fødte hen, hvor der er mest viden på området, så man få rådgivet om de fremtidsudsigter, et for tidligt født barn har.

- Vi håber, at hvis vi skal flytte grænsen for liv og være aktive lidt tidligere end nu, at vi så også har dem fra starten af, siger Gitte Zachariassen.

- Det har ekstremt stor betydning, at de fødende er et sted, hvor man kan behandle optimalt, og det gælder både aktiv behandling for det for tidligt fødte barn, men også en optimal behandling til forældrene, hvis barnet ikke overlever, fortæller hun.

Forslaget fra speciallægerne forventes at være færdigbehandlet til vinter.

Facebook
Twitter