Læger: Dårlig ide at genindføre omstridt antibiotikum i svineindustrien

Fødevarestyrelsen imødekom landbrugets og medicinindustriens ønske om at slække krav til omstridt antibiotikum. En rigtig dårlig ide, siger en række lægelige eksperter.

Kravene for brugen af 1. og 2. generations cephalosporiner er lempet væsentligt, og det er man godt tilfreds med hos Landbrug & Fødevarer. (Foto: © Thomas Vilhelm)

Fødevarestyrelsen imødekom i juni 2016 brancheorganisationen Landbrug & Fødevarers og Veterinærmedicinsk Industriforenings ønske om at slække på kravene til brugen af de omstridte antibiotika cephalosporiner i svineproduktionen.

Det skete efter landbruget i 2010, på grund af risiko for resistensproblemer, indførte et frivilligt stop for brugen af alle cephalosporiner i svineproduktionen.

En række af landets førende mikrobiologer finder det stærkt betænkeligt, at der nu åbnes for, at cephalosporiner igen kan indfases på svinefarmene.

-Det er uden fornuft at genindføre 2. generations cephalosporiner i svineproduktionen. Vi arbejder hårdt på at reducere forbruget af cephalosporiner i hospitalerne, da de skaber resistens. På trods af det udgør forbruget af 2. generations cephalosporiner 11 procent af vores antibiotikaforbrug på hospitalerne. Det er således livsvigtige antibiotika for patienter, siger leder af MRSA-Videnscenteret på Hvidovre Hospital, klinisk professor Henrik Westh.

Professorer: Cephalosporin fremmer resistens

Formanden for de kliniske mikrobiologer i Danmark advarer mod, at bakterier, der kan være farlige for mennesker, kan udvikle resistens overfor cephalosporiner, så antibiotikummet ikke længere kan slå bakterierne ned.

-Det er uklogt at genindføre cephalosporiner i svineproduktionen, siger formand for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, ledende overlæge og professor ved Aarhus Universitetshospital, Svend Ellermann-Eriksen.

Overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved Odense Universitetshospital, Hans Jørn Kolmos, mener, at det er utilstedeligt, at læger ikke har haft indflydelse på, hvordan de forskellige antibiotika skal vægtes i svineindustrien. (Foto: © Thomas Vilhelm)

Også klinikchef og professor ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet, Niels Frimodt-Møller, reagerer mod Fødevarestyrelsens beslutning.

-Det er ikke klogt at indføre cephalosporiner til produktionsdyr. Vi er ret sikre på, at 2. generations cephalosporinet cefuroxim har været med til at fremme resistente bakterier, siger Niels Frimodt-Møller.

Fødevarestyrelsen: Det er en tænkt situation

Fødevarestyrelsens svar på mikrobiologernes kritik er, at danske svineproducenter slet ikke kan købe 2. generations cephalosporiner, fordi stoffet endnu ikke er markedsført her i landet.

- Da der for indeværende ikke til behandling af svin er markedsført lægemidler tilhørende 2. generations cephalosporiner, er der tale om en tænkt situation. Ændres dette, vil Fødevarestyrelsen vurdere situationen med bidrag fra forskningsinstitutionerne, siger sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Tim Petersen.

Med andre ord: Fødevarestyrelsen lempede kravene til cephalosporiner efter ønske fra erhvervet og medicinalindustrien, men hvis svineproducenterne en dag vil gøre brug af stoffet, vil styrelsen genoverveje situationen.

Erhverv og industri: Visse cephalosporiner skal kun tælle med faktor 1

Fødevarestyrelsen var før protesterne fra landbruget og medicinindustrien indstillet på, at kravene til cephalosporiner skulle være særdeles skrappe.

Forhistorien er, at styrelsen i efteråret 2015 nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle lave retningslinjer for, hvor meget de forskellige typer antibiotika skulle vægte i svineproducenternes medicinregnskab. Det er det såkaldte Differentierede Gule Kort.

Antibiotika, der er vigtige til behandling af mennesker og derfor vigtige at holde virksomme, skulle tælle ekstra meget i svineproducenternes medicinregnskab, så producenterne tilskyndes til at bruge stoffer, der ikke er vigtige for folkesundheden.

Kun landbruget, medicinindustrien og dyrlægeforeningen samt dyrlæger fra DTU og KU var repræsenteret i arbejdsgruppen. Der var ingen læger eller kliniske mikrobiologer med.

Da arbejdsgruppen var færdig med arbejdet, udsendte Fødevarestyrelsen en bekendtgørelse med de nye vægtninger i høring. Her talte cephalosporiner med en faktor 10. Det vil sige, at stoffet tæller 10 gange mere i medicinregnskabet end stoffer, der tæller med faktor 1,0.

Men landbrugserhvervet og medicinalindustrien anbefalede i deres høringssvar en model, hvor de første generationer af cephalosporiner vægtes som en række andre antibiotika – nemlig med faktor 1,0.

Veterinærmedicinsk Industriforening (Vif) skrev i sit høringssvar: VIF foreslår, at 1. og 2. gen. cephalosporiner vægtes som penicillin (0,95) eller alternativt som Øvrige (1,0).

Også Landbrug og Fødevarer (L&F) ønskede som nævnt i sit høringssvar at lempe kravene til 1. og 2. generations cephalosporiner.

"Der er afgørende forskel på den humane betydning mellem disse generationer af cephalosporiner, og det bør der tages højde for," skriver L&F i sit høringssvar.

Fødevarestyrelsen lempede krav til cephalosporiner

Fødevarestyrelsen imødekom erhvervets og medicinindustriens ønske.

I et notat fra juni 2016 skriver styrelsen:

"Det tydeliggøres i bilag 2, at kun 3. og 4. generations cephalosporiner vægtes med faktor 10. Vægtningen af 1. og 2. generations cephalosporiner tildeles en faktor 1."

Med andre ord: Efter ønske fra erhvervet og industrien tæller 1. og 2. generations cephalosporiner nu pludselig kun med faktor 1,0 i stedet for faktor 10, som Fødevarestyrelsen havde foreslået.

Sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Tim Petersen, siger, at det især er 3. og 4. generation cephalosporiner, der er kritisk vigtige for mennesker.

- Det har været målet med vægtningen at motivere til ikke at anvende 3. og 4. generations cephalosporiner, da brugen af disse af WHO anses for særligt problematiske, siger Tim Petersen.

Landets førende kliniske mikrobiologer, der altså ikke sad i arbejdsgruppen og ikke fik høringsmaterialet tilsendt, er langtfra enige i, at bakterier ikke udvikler resistens overfor især 2. generations cephalosporiner. (Foto: © Thomas Vilhelm)

Landbruget: Vigtigt at gøre cephalosporin tilgængeligt for dyrlægerne

I 2010 indførte landbruget som nævnt et frivilligt stop for brugen af alle cephalosporiner i svineindustrien. Det skete, efter at blandt andre læger og kliniske mikrobiologer advarede om, at cephalosporiner er særdeles vigtige at holde virksomme til behandling af infektioner hos mennesker.

Siden det frivillige stop er cephalosporiner kun brugt til svin i ganske særlige tilfælde. I 2015 var det samlede forbrug i svineproduktionen således under eet kilo.

Men nu lempes kravene altså væsentligt til 1. og 2. generations cephalosporiner, og det er man godt tilfreds med hos Landbrug & Fødevarer.

- 1. og 2. generation cephalosporiner er ikke resistensskabende hos mennesker. Det siger både EU og WHO. Derfor giver det mening at gøre disse tilgængelige for dyrlægerne, hvis de skulle ønske at bruge det. Det er vigtigt at have alle relevante redskaber i værktøjskassen, siger chefkonsulent i Videnscenter for Svineproduktion, Poul Bækbo, der sad i Fødevarestyrelsens arbejdsgruppe.

Og så tilføjer Poul Bækbo – helt på linje med Fødevarestyrelsen - at cephalosporiner 1. og 2. generation til svin lige nu ikke er markedsført i Danmark.

- Vi fastholder stoppet for brug af 3. og 4. generation cephalosporiner, da de er stærkt resistensskabende for mennesker, siger altså chefkonsulent i Videnscenter for Svineproduktion, Poul Bækbo.

Mikrobiologer: Stærkt problematisk at genindføre cephalosporiner

Landets førende kliniske mikrobiologer, der altså ikke sad i arbejdsgruppen og ikke fik høringsmaterialet tilsendt, er langtfra enige i, at bakterier ikke udvikler resistens overfor især 2. generations cephalosporiner.

- 2. generations cephalosporiner som for eksempel cefuroxim er det hyppigst anvendte cephalosporin i human medicin i Danmark og en vigtig erstatning for penicillin ved penicillinallergi hos patienter. Netop øget forbrug af cefuroxim er associeret med resistensudvikling hos tarmbakterier. Det er derfor en rigtig dårlig ide at anvende 2. generations cephalosporiner i større omfang i den veterinære medicin, siger ledende overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved Vejle Sygehus, Jens Kjølseth Møller.

Professor: Det hænger slet ikke sammen

Overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved Odense Universitetshospital, Hans Jørn Kolmos, mener, at det er utilstedeligt, at læger ikke har haft indflydelse på, hvordan de forskellige antibiotika skal vægtes i svineindustrien.

Og han er stærkt betænkelig ved, at der nu åbnes for en fremtidig indfasning af cephalosporiner, der ellers har været helt udfaset.

-Vi gør i disse år en betydelig indsats for at begrænse brugen af 2. generations cephalosporiner på hospitalerne, og de er ikke tilladt at bruge i almen praksis. Vi har brug for dem som aktive ikke resistente stoffer til bekæmpelse af resistente bakterier hos syge patienter. Nu kan svineproducenterne pludselig bruge løs af dem. Det hænger slet ikke sammen, siger Hans Jørn Kolmos.

Niels Frimodt-Møller fra Rigshospitalet er enig.

-Alle cephalosporiner bør begrænses så meget som muligt, siger klinikchef og professor ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet, Niels Frimodt-Møller.

SAGEN KORT

  • I 2010 indførte landbruget på grund af risiko for resistens et frivilligt stop for brugen af alle generationer af antibiotikummet cephalosporiner i svineproduktionen.

  • I forbindelse med gennemførelsen af det såkaldte Differentierede Gule Kort lagde Fødevarestyrelsen op til, at cephalosporiner skulle tælle med en faktor 10 i svineproducenternes medicinregnskab.

  • Landbrug & Fødevarer og Veterinærmedicinsk Industriforening modsatte sig dette og ønskede, at 1. og 2. generationers cephalosporiner kun skulle tælle med faktor 1 som en række andre antibiotika.

  • Fødevarestyrelsen efterkom erhvervets og medicinindustriens ønske, således at 1. og 2. generations cephalosporiner nu vægtes med faktor 1 i stedet for som oprindeligt foreslået med faktor 10.

  • En række førende kliniske mikrobiologer er stærkt kritiske. Især 2. generations cephalosporin bruges meget på hospitalerne, og en indfasning af stoffet i svineproduktionen vil på sigt fremme yderligere resistens overfor stoffet – til stor skade for folkesundheden.

  • Det undrer også mikrobiologerne, at ingen læger var med i Fødevarestyrelsens arbejdsgruppe, der forberedte, hvordan de forskellige antibiotika skal vægtes. I arbejdsgruppen sad kun landbruget, medicinindustrien, dyrlægeforeningen og dyrlæger fra DTU og KU.