Læger fraværsmelder gravide på grund af røg

Passiv rygning på arbejdspladsen får danske læger til at fraværsmelde gravide, fordi passiv røg skader fostret. Men mange ansatte ved ikke, at de har denne mulighed.

Gravide kan fraværsmeldes af deres læge, hvis der er for meget røg på jobbet.

Passiv rygning på arbejdspladsen får danske læger til at fraværsmelde gravide fra jobbet. Årsagen er, at passiv røg skader fostret og kan føre til lavere fødselsvægt. Men ansatte ved bare ikke, at de har denne mulighed, skriver magasinet Arbejdsmiljø.

- Det er ikke bredt kendt i branchen, at man kan bede sin læge om en fraværsmelding og opretholde fuld løn, indtil forholdene på arbejdspladsen er bragt i orden, siger Henrik Hansen, miljøsekretær i Restaurationsbranchens Forbund, RBF.

Blev fraværsmeldt fra frisørsalon

Ifølge Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund har et medlem for nylig været fraværsmeldt af sin egen læge, fordi den gravide var omgivet af røg fra kunderne. Kvinden kunne dog genoptage arbejdet, da arbejdsgiveren fik indført røgfrit miljø i frisørsalonen.

Magasinet Arbejdsmiljø har foruden frisørsagen kendskab til to andre tilfælde, hvor gravide blev fraværsmeldt blandt andet på grund af passiv røg.

Arbejdsmiljøet vurderes

En fraværsmelding med løn sker ifølge bladet med henvisning til Arbejdstilsynets regler på området. Når lægen fraværsmelder den gravide, henvises hun samtidig til en arbejdsmedicinsk klinik, der undersøger og vurderer arbejdsmiljøet på den pågældendes arbejdsplads. Herefter giver klinikken råd om eventuelle nødvendige forbedringer, før den gravide kan genoptage sit arbejde.

I Finland er gravide i årevis blevet fraværsmeldt fra arbejdet på grund af passiv rygning. I 2003 blev flere end 500 gravide fraværsmeldt på grund af passiv rygning. De kom primært fra små restauranter.