Læger giver aktiv dødshjælp

Mange læger har svært ved at sige nej, når en patient beder om hjælp til at afslutte livet, viser en undersøgelse, som PLS Rambøll har foretaget. 45 ud af 500 læger har ydet aktiv dødshjælp og 35 har hjulpet med at begå selvmord.

Det kan ofte være svært for en læge at sige nej, når en patientbeder om hjælp til at afslutte livet, viser en undersøgelse, somPLS Rambøll har foretaget.

Ni procent af de 500 læger, der ville medvirke i undersøgelsen,svarer ja til at have ydet aktiv dødshjælp og syv procent svarer,at de konkret har hjulpet en patient med at begå selvmord.

- Undersøgelsen viser, at lovgivningen er ude af trit medlægernes praksis, siger næstformand i "Landsforeningen En værdigdød", Tom Alsner, til Kristeligt Dagblad.

- Det er trist, at lægerne stadig er henvist til at udføre deresmedmenneskelige gerning i det skjulte og uden retningslinjer ogkontrol. De risikerer at blive mistænkeliggjort, og det afholderhelt sikker mange fra at gøre det, selv om de gerne vil, sigerhan.

Han henviser til, at 17 procent af de praktiserende læger ifølgeundersøgelsen er tilhængere af, at aktiv dødshjælp bliverlovligt.

Siden 1992 har det været lovligt at yde såkaldt passivdødshjælp, sådan at lægen ikke fortsætter behandlingen, selv omlægen ved, at det fører til døden.

Formanden for de Praktiserende Lægers Organisation, MichaelDupont, mener, at loven er god nok, og han synes ikke, at det erproblematisk, at nogle læger ikke overholder den.