Læger: Hyppige selvmord i fængsler

Det er ikke overraskende, at mindst 59 indsatte siden 2001 har begået selvmord i arresthuse og fængsler, mener en arresthuslæge.

Det er ikke overraskende, at indsatte begår selvmord i arresthuse og fængsler, siger arresthuslæge.

Siden 2001 har 59 indsatte begået selvmord og flere end 100 indsatte har prøvet på det. Det viser tal fra Kriminalforsorgen. Men tallene er ikke overraskende, mener arresthuslæge Erik Kjærsgaard, der i sin dagligdag har med blandt andet selvmordtruede indsatte at gøre.

- Det er forventeligt, at der er flere selvmord blandt indsatte, end blandt hele befolkningen, for det hænger sammen med, at selvmordsrisikoen for varetægtsfængslede er højere end for den øvrige befolkning, forklarer han.

Indsatte begår oftere selvmord

Og den forklaring nikker psykiater Merete Nordentoft genkendende til.

- Det er forbundet med en stærkt øget selvmordstrussel at være indsat. Jeg tror faktisk at det er en af de andre alvorlige risikofaktorer der er, siger hun.

Erik Kjærsgaard, der til dagligt har med indsatte at gøre i sit virke som arresthuslæge, mener, at der kun er en ting at gøre, hvis antallet af selvmord skal ned.

- Man kan ikke gøre noget yderligere end at undervise personalet i at iagttage risikoadfærd for selvmord, siger han.

Størst risiko for psykisk syge

Det er ikke kun varetægtsfængslede, der har større risiko for at begå selvmord. Risikoen for psykisk syge er markant større end for resten af befolkningen.

- Det er helt tydeligt, at risikofaktoren er størst blandt psykisk syge, men den er også høj hos misbrugere, siger Merete Nordentoft.

Også spiseforstyrrelser og skizofreni ligger højt på listen over de grupper, hvor risikoen for selvmord er størst.

I lørdags begik en 21-årig mand selvmord i sin celle i Aalborg Arresthus. Det er det første selvmord i 2012, men i 2011 begik mindst fem indsatte selvmord.