Læger og patienter skal overvåge kulegravning af tilsynssager

Politisk aftale sikrer, at der kommer øjne udefra på alle uafsluttede sager i Sundhedsstyrelsen om læger, der kan være til fare for patienterne

(Foto: DR Nyheder © DR Nyheder)

Lægeforeningen og patientforeningernes paraplyorganisation, Danske Patienter, skal sidde med ved bordet, når Sundhedsstyrelsens tilsynssager med læger nu skal undersøges.

Det fremgår af en aftale om undersøgelsen, som alle Folketingets partier er blevet enige om i dag.

Undersøgelsen, hvor omkring 1.000 tilsynssager skal kulegraves, vil blive gennemført af et advokatfirma, der løbende skal inddrage en følgegruppe.

Den gruppe kommer foruden Lægeforeningen og Danske Patienter til at bestå af Sundhedsministeriet, en juraprofessor og Patientombuddet. Patientombuddet står for at behandle klager over sundhedsfaglig behandling.

Tidshorisont

Aftalen kommer efter at DR Nyheder har afdækket en række tilfælde, hvor Sundhedsstyrelsens tilsyn har reageret for svagt eller for sent på advarsler om at læger var til fare for patienterne.

Ifølge aftalen vil det tage mellem et halvt og et helt år at gennemgå Sundhedsstyrelsens åbne tilsynssager. Det er sager, hvor Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der er grund til at se nærmere på, om en læge er til fare for patienterne, enten fordi den pågældende ikke er fagligt god nok eller som følge af misbrug eller sygdom.

Hvis det i undersøgelsen kommer frem, at der kan være sket alvorlige fejlbehandlinger af patienter, skal det vurderes, om patienterne skal kontaktes.

25 millioner til kulegravning

Kulegravningen af tilsynssagerne er en del af flere undersøgelser, som Folketingets partiet i dag besluttede at afsætte 25 millioner kroner til.

Foruden undersøgelsen af de omkring 1.000 tilsynssager, skal omkring 1.900 patientjournaler under lup.

Det handler om journaler, der vedrører personer, der tidligere har været patienter hos en hjerneskadet psykiater fra Vestjylland.

Den vestjyske psykiater praktiserede i ni år, før han blev stoppet, selvom der kom talrige alvorlige indberetninger fra kommuner, misbrugscentre, patienter og pårørende. Det var f.eks. indberetninger om, at psykiateren udskrev forkert eller for meget medicin, tog på uønskede hjemmebesøg og lod patienter arbejde for sig mod at få medicin.

Sundhedsministeriet vil som led i undersøgelsen sørge for at alle de tidligere patienter hos psykiateren bliver kontaktet med et tilbud om at få gennemgået deres journal.

Derudover er ministeriet også ved at undersøge, hvor mange speciallægeerklæringer den tidligere psykiater har udfærdiget til kommuner.

Ministeriet har kontaktet seks jyske kommuner og vil på grundlag af deres svar tage stilling til, om man også skal kontakte de patienter, som speciallægeerklæringerne omhandler.

Redegørelse under lup

Endelig skal en uafhængig advokatundersøgelse afdække, hvorfor oplysninger blev udeladt i en fortrolig redegørelse til Folketinget.

Tilbage i marts måned i år afslørede DR Nyheder, at der manglede væsentlige oplysninger i en fortrolig redegørelse til Folketingets Sundhedsudvalg fra Sundhedsstyrelsen.

Redegørelsen handlede blandt andet om Sundhedsstyrelsens tilsyn med den hjerneskadede psykiater fra Vestjylland og skulle ifølge sundhedsminister Nick Hækkerup (S) være "den fuldstændige redegørelse" i sagen.

Undersøgelse af dødsfald

Men redegørelsen manglede blandt andet oplysninger om, at Sundhedsstyrelsen ikke havde interesse i at undersøge et dødsfald blandt en af den hjerneskadede psykiaters patienter.

Den fortalte heller ikke, at Sundhedsstyrelsen afviste over for politiet, at psykiateren skulle have "gjort sig skyldig i gentagen forsømmelse eller skødesløshed i sin patientbehandling".

- Fællestrækket gennem alle punkterne er, at hvis man havde lagt den fulde sandhed frem over for Folketinget, ville Sundhedsstyrelsen have stillet sig selv i et meget dårligt lys. Det gør, at det kan være svært at tro, at der er tale om uheld, sagde professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, i marts til DR Nyheder.

Dagen efter blev Sundhedsstyrelsen daværende direktør, Else Smith, fyret.

400 akter skal gennemgås

I den uvildige advokatundersøgelse skal mere end 400 akter i sagen gennemgås, og det vil vise, om der mangler andre vigtige oplysninger i redegørelsen.

Samtidig skal det blandt andet afdækkes, hvorfor oplysningerne er udeladt, og hvem i Sundhedsstyrelsen der kvalitetstjekkede den redegørelse, som eksperter kaldte en vildledning af Folketinget.

Aftalen om undersøgelserne af Sundhedsstyrelsens tilsyn skete samtidig med, at der i dag blev indgået en bred politisk aftale om at styrke Sundhedsstyrelsens tilsyn med 46 millioner kroner over de kommende fem år.