Læger politianmeldt i sager om meningitisdødsfald

Fire sundhedspersoner er sat under skærpet overvågning som følge af deres rolle i meningitissager.

Mathias Baadsgaard-Lund døde af smitsom meningitis i januar 2016. Nu er to læger, involveret i hans sygdomsforløb, meldt til politiet. (Foto: PRIVAT)

Styrelsen for Patientsikkerhed har ifølge DR’s oplysninger anmeldt to læger til politiet.

Det sker i sager, som DR har bragt frem, om tre teenagedrenge, der indenfor godt et år døde af sygdommen smitsom meningitis.

Det er højst usædvanligt, at Styrelsen for Patientsikkerhed politianmelder læger for at have svigtet i deres arbejde som læger. Det siger lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen:

- Det viser jo, at styrelsen tager det her meget alvorligt.

Læge fra Rigshospitalet også anmeldt

Den ene politianmeldelse gælder ifølge DR’s oplysninger en læge, der var involveret i behandlingen af Mathias Baadsgaard-Lund.

Den 16-årig dreng døde 4. januar 2016 af smitsom meningitis efter fejl på Herlev Hospital. Han blev indlagt på Herlev Hospital, men blev overført til Rigshospitalet, inden han døde.

Lægen er ifølge DR's oplysninger politianmeldt efter paragraf 75 i Autorisationsloven. Den siger:

  • En autoriseret sundhedsperson, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

I samme sag har Styrelsen for Patientsikkerhed politianmeldt en læge på Rigshospitalet for ikke at indberette Mathias Baadsgaard-Lunds dødsfald til politiet som en mulig sag om fejlbehandling.

Det fremgår af et referat fra et møde i Region Hovedstadens sundhedsudvalg.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Pligt til at indberette dødsfald

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker ikke i dag at kommentere politianmeldelserne, men i et interview med DR tilbage i maj 2017 fortalte tilsynschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Petri, at den ledende overlæge på Rigshospitalet havde lovpligt til at indberette dødsfaldet til politiet.

Loven siger, at et dødsfald skal indberettes “når døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom.”

Hvis dødsfaldet havde været indberettet, var Styrelsen for Patientsikkerhed blevet inddraget langt tidligere. Det forklarede Anette Petri i interviewet fra maj.

- Hvis dødsfaldet ikke bliver indberettet, er det klart, så får vi ikke kendskab til, at der er patienter, der er døde, og vi får ikke mulighed for at rejse en tilsynssag, sagde hun og uddybede:

- Konsekvensen er, at vi for det første ikke får kendskab til den konkrete sag. Men vi får heller ikke kendskab til muligheden for at kunne rette op fremadrettet, hvis der er tale om generelle problemer på hospitalerne.

Tilsynet i Styrelsen for Patientsikkerhed hørte først om Mathias Baadsgaard-Lunds sygdomsforløb langt senere som følge af forældrenes klagesag og DR’s omtale.

Mathias Baadsgaard-Lund på ferie med sin far Niels Boje-Lund. (Foto: (privatfoto))

Mathias Baadsgaard-Lunds far, Niels Boje Lund, hilser reaktionen fra Styrelsen for Patientsikkerhed velkommen.

- Det er egentlig betryggende for mig, at en styrelse tør gå så langt, fordi med mine øjne, så er det her jo groft, siger han.

Læger under tilsyn

Sagerne om de tre teenagedrenge, der døde af smitsom meningitis, har også ført til, at Styrelsen for Patientsikkerhed har sat fire sundhedspersoner under skærpet tilsyn.

Et skærpet tilsyn betyder, at styrelsen har vurderet, at lægerne skal overvåges, forklarer sundhedsjurist Kent Kristensen.

- Så man kan gribe hurtigere ind, hvis der sker flere fejl. Det er det, der ligger i skærpet tilsyn, siger han.

Fejl hos 1813

I august blev en jordemoder og en læge ansat ved Region Hovedstadens akuttelefon 1813 sat under tilsyn i et år.

De var begge involveret i akuttelefonens håndtering af 17-årige Hans Petersen, der døde af smitsom meningitis i januar i år.

I Autorisationsregistret giver Styrelsen for Patientsikkerhed denne begrundelse:

  • Det er styrelsens vurdering, at der er begrundet mistanke om, at xx udgør en forringet sikkerhed for patienter på grund af kritisabel faglig virksomhed i forbindelse med mangelfuld præhospital visitation af en patient med meningokoksygdom.

I september var det to læger, der behandlede Mathias Baadsgaard-Lund på Herlev Hospital, der blev sat under skærpet tilsyn i et år. I den sag lyder styrelsens begrundelse sådan her:

  • Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på baggrund af xx’s behandling af en konkret patient med symptomer på meningokoksygdom (smitsom meningitis red.), at lægen vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienterne, hvis xx ikke fremadrettet tilrettelægger sin faglige virksomhed således, at xx er opmærksom på de symptomer, xx’s patienter frembyder, og overvejer relevante diagnoser.

FacebookTwitter