Læger slørede i årevis opkald til lægevagten: Patienter kan være gået glip af erstatning

Ekspert siger, at det er i strid med lovgivningen, og nu vil Patienterstatningen genåbne flere sager, der ellers var afsluttet.

Grafik: Sofie Jackson Bangsgaard, DR Nyheder

Hver gang vi ringer til lægevagten, bliver opkaldene optaget.

De optagede opkald bruger myndighederne, hvis en patient klager over lægevagten. Så kan de bruge filerne til at vurdere, om lægen har lavet en fejl. Og om patienten skal have erstatning.

- Selve lydfilen er meget afgørende, siger Karen-Inger Bast, der er direktør i Patienterstatningen og tidligere vicestatsadvokat.

Men i 6,5 år har lægerne i den ene af landets fem regioner, nemlig Region Syddanmark, forvrænget lyden på optagede samtaler, inden vagtlægerne sendte dem til myndighederne. Det gjorde de for at beskytte lægernes identitet i tilfælde af at samtalerne ville ende i pressen.

Det fremgår af e-mails mellem vagtlægerne og Region Syddanmark, som DR Nyheder har fået kendskab til og aktindsigt i.

På den måde kan afgørende beviser være blevet sløret, vurderer Patienterstatningen over for DR Nyheder.

For både patientens vejrtrækning og tonefald er afgørende, forklarer Karen-Inger Bast.

- Vi skal kunne høre, om patienten er ængstelig, bange og insisterende. Og vi frygter, at den vigtige dialog, hvor man kan høre, om patienten er angst eller bare giver op, går tabt, siger hun.

Det var først i februar i år, at Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen fandt ud af, at Region Syddanmarks lægevagt forvrængede lydfilerne i i klage- og erstatningssager.

Det skete, da DR Nyheder kontaktede dem med oplysningen.

- Jeg var lidt overrasket – jeg var faktisk lamslået over, at nogen kunne finde på det. Vi er gået ud fra, at hvis en lydfil var af dårlig kvalitet, så var det, fordi den var født sådan - og ikke fordi nogen har manipuleret med den, siger Karen-Inger Bast.

Ekspert: I strid med lovgivningen

Kritikken kommer ikke kun fra Patienterstatningen men også Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet.

- Den praksis, som lægevagten har, er i strid med lovgivningen, siger han og forklarer, at det er et brud på klage- og erstatningsloven.

- Patienterstatningen har retten til at få meddelt de oplysninger, som de vurderer er nødvendige for sagen. Der er ikke hjemmel til at sløre optagelserne, så det er svært at høre, hvad der foregår. De har retten til at få oplysningerne i den form, hvor de foreligger.

Bjarnes opkald blev forvrænget

I den seneste tid har Patienterstatningen gennemgået alle sager med slørede samtaler fra Region Syddanmarks vagtlæger. Blandt andet 70-årige Bjarne Schous sag.

Han ringede til lægevagten i maj sidste år, fordi hans hals var hævet op. I flere telefonsamtaler og videokonsultationer vurderede to vagtlæger og hans egen læge, at han havde svamp eller halsbetændelse.

Det viste sig senere, at Bjarne Schou havde kræft i mandlerne i halsen.

Han søgte erstatning hos Patienterstatningen. Men det var to slørede samtaler med vagtlægerne, der endte som bevismateriale i hans sag.

- Jeg er så forbavset over, man kan være så ussel at gøre det. Hvorfor skulle man gøre sådan noget ved bevismateriale? Det kan jeg slet ikke forstå, at man har behov for, siger Bjarne Schou, der glæder sig over, at Patienterstatningen nu modtager de originale opkald i hans sag.

Bjarne Schou søgte erstatning efter et kræftforløb. Men de lydfiler, som lægevagten sendte til Patienterstatningen, var slørede. (© (C) DR Nyheder)

Flere sager skal genåbnes

Og Bjarne Schous sag er ikke den eneste, hvor Patienterstatningen nu får erstattet de slørede vagtlægeopkald med de originale.

Det sker i 16 andre verserende sager.

Derudover vil Patienterstatningen genåbne 51 patienters sager, selv om de egentlig var afsluttet og kræve de originale filer udleveret.

- Ultimativt kan der jo være nogle, der ikke har fået erstatning, som skulle have haft det, siger Karen-Inger Bast.

Forvrænger lyden for at beskytte lægerne

Lægerne i Region Syddanmark begyndte at forvrænge lyden på optagelserne i 2014 for at beskytte vagtlægerne. Det skete, fordi en kvindelig patient i 2014 døde efter at have kontaktet vagtlægen.

- Den uscramblede lydfil blev sendt utallige gange i nyhederne, og det havde utroligt store personlige konsekvenser for den læge dengang, forklarer Morten Svenning Nielsen fra PLO-Syddanmark - Praktiserende Lægers Organisation.

Han er formand for det udvalg, der leder lægevagten i Region Syddanmark.

Han ser ikke noget problem i at forvrænge stemmerne på opkaldene.

- Vi har haft en uproblematisk sagsbehandling i regionen, og derfor har jeg antaget, at man kunne have en tilsvarende uproblematisk sagsbehandling andre steder, siger Morten Svenning Nielsen.

I en e-mail fra februar måned, som DR Nyheder har fået aktindsigt i, skriver en it-chef fra lægevagten om metoden:

- Vi har indtil nu været i tvivl om lovligheden af dette.

Hvordan kan i have gjort noget i 6,5 år, I var i tvivl om lovligheden af?

- Jeg har ikke været bekendt med, at der har været et problem i forhold til lovligheden af det her, siger Morten Svenning Nielsen og understreger, at regionen godt har vidst, at lægerne forvrængede lyden.

Region erkender svigt

Hos Region Syddanmark, der har ansat PLO til at drive vagtlægeordningen, er koncerndirektør Kurt Espersen enig med Patienterstatningen i, at det er problematisk at forvrænge lyden på filerne.

Samtidig erkender han, at enkelte medarbejdere i regionen har kendt til metoden.

- Man har forsøgt at sige fra. Det er ikke lykkedes, og så har man ladet den ligge der. Det er selvfølgelig en fejl, og der burde vi have reageret som system.

Ifølge Kurt Espersen har ingen i det politiske system eller topledelsen i Region Syddanmark, kendt til sløringsmetoden

- Vi har ikke svigtet med vilje, men vi har ikke været klar over det har fundet sted.

Har i været gode nok til at beskytte borgernes ret til en fair behandling her?

- Når vi kigger i bakspejlets klare lys så: Nej det har vi ikke. Men det håber vi, at Patienterstatningen råder bod på ved at genoptage nogle af sagerne.

Efter krav fra myndighederne slører vagtlægerne ikke længere lyden på filerne, som de sender til Patienterstatningen og Styrelsen for Patientklager.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk