Læger visiterer vidt forskelligt: Bopæl kan afgøre særligt sårbare patienters plads i vaccinekøen

Sundhedsstyrelsens vaccine-retningslinjer er uklare og skaber forvirring, siger læger.

En vaccine mod coronavirus kan være livsvigtig for særligt sårbare patienter. (Foto: © Frederic J. BROWN, Scanpix)

En hospitalsafdeling har udpeget 27 patienter til at få et stik mod coronavirus i armen. En anden afdeling har visiteret flere tusind.

Der er stor forskel på, hvordan sygehusafdelinger på tværs af landet udvælger, hvilke særligt sårbare patienter der skal højt op i køen til en vaccine mod coronavirus.

Derfor kan patienternes bopæl have afgørende betydning for, om de allerede er sat i kø til at få en vaccine. Det viser en stikprøve, som DR har foretaget mandag blandt flere læger, der er involveret i processen med at udvælge særligt sårbare patienter til vaccination.

Stikprøven viser samtidig, at lægerne tolker retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om vaccine-visitation forskelligt, og flere læger kritiserer retningslinjerne for at være for uklare.

I Aarhus er 27 patienter valgt ud

På hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital har lægerne i første omgang udvalgt 27 særligt sårbare patienter til at blive vaccineret i gruppe 5.

Gruppe 5 er en ud af 12 grupper, der indgår i Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan. Grupper, som får tilbudt vaccine mod coronavirus i prioriteret rækkefølge.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der samlet set er 190.000 personer i gruppe 5, og styrelsens korte definition af gruppen er, at det er ”udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for et alvorligt forløb med Covid-19.”

Når hjerteafdelingen i Aarhus kun har visiteret 27 særligt sårbare patienter til gruppe 5, skyldes det, at afdelingen i første omgang har udvalgt de allermest sårbare.

Det fortæller Jacob Thorsted Sørensen, der er overlæge på hjerteafdelingen. Han forklarer videre, at afdelingen er klar med en liste på yderligere 700 patienter, som afdelingen vurderer tilhører gruppe 5.

- Men vi har ikke fået nogle klare informationer om, hvorvidt det er de rigtige patienter, og hvornår og hvor den liste skal sendes hen. Vi ved ikke meget om, om det er det, som man fra Sundhedsstyrelsen har forestillet sig. Og vi ved ikke, om det er det samme, vores kolleger gør i Odense eller på Rigshospitalet eller i Herning, siger Jacob Thorsted Sørensen.

Overlægen forklarer, at arbejdet med at udvælge patienter har vist, at Sundhedsstyrelsen retningslinjer til lægerne om, hvilke patienter der hører til i gruppe 5, er uklare.

- Der er forvirring over, at de her grupper ikke er godt afgrænsede og lidt frustration over, at man ikke har været mere på forkant med det her, siger han.

Jacob Thorsted Sørensen fortæller, at afdelingens patienter ringer til hjerteafdelingen er frustrerede over, at de ikke ved, hvornår de skal vaccineres. (Foto: © (C) DR)

Forvirringen smitter af på de patienter, der kontakter hjerteafdelingen i Aarhus for at høre, om de er blevet visiteret til at blive vaccineret som en del af gruppe 5.

- Patienterne er naturligt nok også frustrerede, for bliver de nu glemt? Kan de være sikre på, at de rent faktisk figurerer på en af de lister, der bliver indsendt? Det skaber utryghed, og det skaber selvfølgelig også uklarhed, når vi ikke klart kan sige til dem, hvilken gruppe de tilhører, siger Jacob Thorsted Sørensen.

Færdig med at visitere gruppe 5

Mens hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital fortsat er i gang med at visitere særligt sårbare patienter til at blive vaccineret som en del af gruppe 5, ser det anderledes ud på Lungemedicinsk og Endokrinologisk afdeling på Amager og Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden.

Her er lægerne færdige med at visitere patienter til gruppe 5. Og visitationen har speciallæger på afdelingen foretaget ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det fortæller Steen Andersen, der er ledende overlæge for afdelingen.

- Jeg har ikke det eksakte tal, men mit bedste skøn er, at der fra min afdeling er der henvist et par tusind patienter inden for de diagnosekategorier, vi har fået anvist af Sundhedsstyrelsen, siger han og kalder processen med at visitere ”forholdsvis ukompliceret”.

På Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital er der ikke foretaget en underopdeling af gruppe 5, så de allermest sårbare i gruppe 5 er blevet visiteret til at blive vaccineret først.

Steen Andersen siger, at han ikke mener, at afdelingens visitationsopgave har været at underopdele patienterne yderligere i gruppe 5.

1.000 patienter udvalgt i Region Sjælland

I Region Syddanmark er der lige nu visiteret 3.485 særligt sårbare patienter til gruppe 5, mens Region Sjælland har udvalgt 1.000 særligt sårbare.

Det vil sige, at hele Region Sjælland på nuværende tidspunkt har visiteret færre særligt sårbare patienter til gruppe 5 end Lunge- og Endokrinologisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital.

Men det er helt bevidst, fastslår Jesper Gyllenborg, der er lægefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.

Region Sjælland har lige som hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital valgt først at finde frem til de allermest sårbare af regionens patienter i gruppe 5 og indstille dem til vaccination først.

- Vi har meget begrænsede vaccineleverancer her indledningsvist i programmet, og derfor bliver vi nødt til at sikre os, at de patienter der er allermest sårbare kommer til at få vaccinerne som nogen af de første, siger han.

Blandt de 1.000 patienter er mennesker, der står over for en knoglemarvstransplantation eller andre kræftbehandlinger.

Resten af de særligt sårbare patienter i gruppe 5 mangler Region Sjælland fortsat at identificere. Og til den opgave efterlyser Jesper Gyllenborg klarere kriterier fra Sundhedsstyrelsen, så visitationen bliver ens over hele landet.

- Man bliver nødt til at have nogle fælles og operationelle tilgange til at identificere sårbare patienter, siger han.

- Behov for præcise retningslinjer

Også blandt praktiserende læger er der forvirring over retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen i forhold til at visitere patienter til gruppe 5.

Det er nemlig ikke kun hospitalslæger, men også praktiserende læger, der har til opgave at visitere særligt sårbare patienter til at blive vaccineret som en del af gruppe 5.

- Det har vist sig, at retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen ikke har været præcise nok i forhold til at definere, hvad det er for grupper, der er tale om. Der er jo forskel på, hvor høj risiko man er i, når man er i særligt øget risiko, siger Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), som er de praktiserende læger faglige selskab.

Han mener, at der er behov for, at der på tværs af hospitaler og almen praksis over hele landet bliver enighed om at underopdele gruppe 5 i flere kategorier, så der ikke bliver gjort forskel.

- Da vi har mangel på vacciner, og vi ikke ved, hvor mange vacciner vi får, er der en mening i at prioritere inden for den her gruppe, siger Anders Beich og fortæller, at DSAM arbejder på en model til Sundhedsstyrelsen om at prioritere i gruppe 5.

Sundhedsstyrelsen erkender uklarhed

Hos Sundhedsstyrelsen erkender enhedschef og overlæge Bolette Søborg, at styrelsens retningslinjer burde have været klarere.

- Vi skal have meldt klart ud, hvordan man skal visitere og finde de resterende i gruppe 5.

Bolette Søborg under et pressemøde om coronavirus. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Bolette Søborg fortæller, at der senere i dag vil være møder med forskellige aktører for at få landet en løsning.

- Vi er fuldt opmærksomme på, at der skal være bedre ensretning, end der er nu. Og vi skal forklare bedre, hvordan man finder personer i gruppe 5, og hvordan vi også kan bistå lægerne ude på sygehusene primært, men også i almen praksis – med at finde patienterne.

Og hvordan sikrer I så, at I gør det?

- Vi skal have en dialog med dels Danske Regioner og dels de praktiserende lægers organisation og øvrige parter. Vi har et møde med aktørerne i morgen (tirsdag red.), og når vi er færdige med mødet – og hvis vi kan komme til enighed – vil vi kunne fremlægge en mere klar plan for, hvordan vi vil gøre det.

Men er I lidt for sent ude, så, når nu vaccinationsplanen er jo i gang?

- Man kunne have ønsket sig, at det havde været så enkelt, så vi kunne have gjort det med et snuptag. Men det har vist sig, at det er ikke så enkelt. Så derfor bliver nødt til at tilpasse det. Og det er så det, det vi er i gang med nu.

Når nu så er nogle regioner for eksempel, der kun har meldt 1.000 fx ind til den her centrale – altså Statens Serum Institut – der ligesom skal tage det videre og sørge for, det bliver oprettet. Og nogle regioner har indmeldt mange flere. Risikerer så dem i Region Sjælland fx at blive lidt tabt og komme bag i køen af de sårbare?

Kan det her havne i noget uensartethed, så det afhænger lidt af, hvor man bor, om man nu ender med at komme i gruppe 5 – og hurtige blive vaccineret?

- Sådan skal det ikke være.

- Det er klart, at lige nu er det ulige, at nogle har fundet mange og nogle færre. Men det er ikke lige nu, at der bliver visiteret personer til vaccination i gruppe 5 i stort antal. Så man kan sige, der skal samles op nu, og der skal ensrettes, så man sikrer, at det matcher med det antal af befolkning, der er i en given region.

Skal nogen være bange for at blive glemt her?

- Der er ikke nogen, der skal være bange for at blive glemt. Alle bliver vaccinerede. Og det her er så for at få de personer med, som er i særligt øget risiko foran andre.

Intet svar fra Statens Serum Institut

Når læger har visiteret en patient til at blive vaccineret mod coronavirus, får Statens Serum Institut (SSI) besked. Herefter bliver patienter på et tidspunkt inviteret til en vaccination.

DR spurgte i sidste uge SSI, hvad der sker fra visitationen lander hos SSI, og indtil invitationen bliver sendt af sted.

DR har også spurgt SSI, hvor mange der på nuværende tidspunkt er visiteret til gruppe 5, og hvor stor en del af den gruppe der allerede er inviteret.

Og DR har også spurgt SSI, om styrelsen foretager en vurdering eller kontrol af visiteringerne, eller om det alene er lægens/regionens ord, der gælder?

SSI er endnu ikke vendt tilbage med svar.