Lægerecept på motion i stedet for medicin

En lang række udbredte sygdomme og lidelser som forhøjet blodtryk, gigt, dårlige lunger og åreknuder kan både forebygges og helbredes med fysisk træning. Det dokumenterer to professorer i en ny håndbog, som de håber, sundhedsvæsenet vil tage til sig.

To professorer fra Rigshospitalet i København kan nudokumentere, hvordan fysisk træning både forebygger og virkerhelbredende på en række sygdomme.

De har gennemgået 27 forskellige diagnoser og giver i en nyhåndbog konkrete anvisninger på, hvilken slags fysisk aktivitet,der er bedst.

Åreforkalkning i benene, forhøjet blodtryk, dårlige lunger,kræft og gigt er alle lidelser, som kan forebygges og behandles medfysisk træning, siger de.

-Tidligere har man eksempelvis opereret åreforkalkning i benene,eller behandlet lidelsen medicinsk, men det viser sig, at ved denrette fysiske behandling, kan man ligefrem måle, hvordan der dannesnye blodkar, siger Professor Bente Klarlund Pedersen.

For at håndbogen skal kunne bruges optimalt, forudsætter det, atsundhedsvæsenet omstiller sig.

- Der skal være politisk opbakning til at få de praktiskeforhold i orden. I stedet for at patienter skal på apoteket eftermedicin, skal de jo kunne gå ned et sted og få assistance til attræne, forklarer Bente Klarlund Pedersen.

Svenskerne har i godt et år fået tilbud om fysisk træning pårecept.

Den ny håndbog præsenteres for sundhedsvæsenet i næste uge.

Facebook
Twitter