Lægesjusk: Hjælp til patienter med knogleskørhed

Har man knogleskørhed, og har man været i langtidsbehandling med Prednisolon, kan man have ret til erstatning, hvis behandlingen ikke blev suppleret med kalk, Vitamin D samt tilbud om DXA-scanning og eventuel supplerende behandling med knoglebevarende medicin.

Danske læger har ikke i tilstrækkelig grad ordineret kalk og vitamin D til patienter der får binyrebarkhormon, mener Osteoporoseforeningen. Patienterne kan få erstatning. (© Colourbox)

50.000 danskere er hvert år i langtidsbehandling med Prednisolon eller lignende binyrebarkhormoner, der bruges i forbindelse med behandling af en lang række fx gigt-, hud- og lungesygdomme samt visse former for cancer, skriver Osteoporoseforeningen.

Prednisolon er et effektivt medikament, men det har desværre en negativ indvirkning på knoglemassen, og tager lægerne ikke de fornødne forholdsregler i forbindelse med behandlingen, risikerer man som patient at tabe helt op til 20% af sin knoglemasse i løbet af bare et år.

Anbefalet siden 1999

Sundhedsstyrelsen har siden 1999 anbefalet supplerende knoglebevarende tiltag i forbindelse med langtidsbehandling med Prednisolon. Anbefalingen er, at alle i langtidsbehandling med Prednisolon sideløbende ordineres kalk og vitamin D samt tilbydes en DXA-scanning, der kan fastlægge behovet for eventuel supplerende knoglebevarede medicin.

Man er pr. definition i langtidsbehandling med Prednisolon, hvis dosis overstiger 5 mg binyrebarkhormon per dag over en periode på 3 måneder (eller en dosis svarende hertil, i alt 450 mg per år).

Tusinder kan have krav på erstatning

Desværre ignoreres Sundhedsstyrelsens anbefalinger ofte, og tusinder af danskere har derfor fået knogleskørhed i forbindelse med behandling af anden sygdom. Disse mennesker kan have ret til erstatning, hvis langtidsbehandlingen med Prednisolon er påbegyndt efter 1999.

For at sætte fokus på problemstillingen lancerer Osteoporoseforeningen nu hjemmesiden www.knogletab.dk. Hjemmesidens formål er at hjælpe alle, hvis knogleskørhed kan skyldes Prednisolonbehandling uden supplerende knogleforebyggende tiltag, med en gratis forhåndsvurdering af, om der er basis for at rejse en erstatningssag i Patientklagenævnet.

Stop for årelange svigt

Landsformand Ulla Knappe fra Osteoporoseforeningen håber med tiltaget at skabe opmærksomhed mod det omfattende svigt, som danske læger i årevis har udvist over for mange patienter i behandling med Prednisolon.

- I Osteoporoseforeningen har vi igennem flere år forsøgt at få de ansvarlige myndigheder i tale for at gøre opmærksom på denne sag. Men man har ikke taget problemet alvorligt, og derfor har vi været nødt til at tage utraditionelle metoder som denne i brug for at få sat en stopper for de årelange svigt, fastslår Ulla Knappe.

Særlov kan blive nødvendig

Hvis tilstrækkeligt mange patienter melder sig via den nye hjemmeside, kan der ifølge advokat Jacob Jørgensen, som står for den juridiske vurdering af de indkomne sager, være grundlag for, at Folketinget går ind i sagen og vedtager en form for særlov, så patienterne kan få lettere adgang til erstatning i stedet for, at hver enkelt patient skal igennem hele retssystemet.

Sådanne særlove er tidligere blevet vedtaget i forbindelse med fx Blødersagen, hvor 90 blødere, der var blevet hiv-smittet af inficeret donorblod, blev tildelt en godtgørelse på én gang.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk