Lægetjek sparer ældre for akut indlæggelse

Ældre kronikere kan undgå at blive indlagt akut, hvis de kommer til en kontrol hos deres praktiserende læge.

Ældre kronikere kan undgå at blive indlagt akut, hvis de kommer til en kontrol hos deres praktiserende læge. (Foto: Morten Germund © Scanpix)

De praktiserende læger spiller en nøglerolle, når det kommer til at undgå indlæggelser blandt ældre.

En ny analyse viser, at ældre, der får en forebyggende årskontrol hos deres egen læge for en kronisk sygdom, har en markant mindre risiko for at blive akut indlagt.

Kontrollerne har især en effekt for ældre over 80 år, skriver magasinet Regio, der udgives af Danske Regioner.

I den aldersgruppe er der 29 procent risiko for at blive akut indlagt i løbet af et år. Men hvis den ældre kommer til årskontrol, falder risikoen til 21 procent.

Analysen siger ikke noget om, hvorvidt de akutte indlæggelser har relation til den kroniske sygdom, som årskontrollerne er rettet mod.

Alligevel er Jens Søndergård, professor og leder af forskningsenheden for almen praksis på Syddansk Universitet, positiv:

- Resultaterne tyder på, at de forebyggende konsultationer har en effekt. Det betyder, at der spares penge, som kan bruges andre steder i sundhedsvæsnet.

- Dertil kommer, at den enkelte ældre skånes for den voldsomme oplevelse, det kan være at blive indlagt akut, siger Jens Søndergård.

/ritzau/