Lærer: Vi burde fjerne årskarakterne i gymnasiet

Udsigten til en årskarakter efter hvert endt skoleår i gymnasiet, hæmmer læringen i klasselokalerne mener gymnasielærer.

Når gymnasielærer i dansk og fysik Martin Winkler Wille træder ind i klasselokalet på Espergærde Gymnasium, er det i stigende grad svært at få en dialog i gang med eleverne om det faglige stof.

Det skyldes ifølge ham, at eleverne er bange for at sige noget forkert i timerne af frygt for, at det smitter af på deres årskarakter.

Årskarakteren gives i alle fag en gang i året, og tæller med i det samlede snit i elevernes studentereksaminer.

- Det er ikke de faglig stærke elever, jeg er nervøse for. De skal nok klare sig. Men dem som måske kæmper ekstra med stoffet er svære at få i tale. De er bange for at komme til at sige noget forkert, som smitter af på deres karakter, siger læreren.

Men ifølge Martin Winkler Wille er det den stik modsatte kultur, som burde herske i klasselokalerne på landets gymnasier.

- Som lærer er man interesseret i en kritisk dialog med eleverne. De unge mennesker behøver ikke synes det samme som mig. En del af læringen er også at være kritisk over for teksterne og lærerens udlægning af stoffet.

Årskarakteren burde droppes

Martin Winkler Wille mener, at årskarakteren helt burde droppes. I stedet kunne der skrues ekstra op for de mundtlige eksaminer.

Hvis man fjerner årskarakteren, som gives efter hvert endt skoleår, så ville vi kunne skabe et mere frit læringsrum, hvor der også er plads til at begå fejl.

Han er dog klar over, at eksempelvis flere mundtlige eksaminer vil komme især de retorisk stærke elever til gode.

- Men her kunne man for eksempel sætte ind med ekstra forberedelsestid og eksamenstræning for de udsatte elever, slutter Martin Winkler Wille.

Klik på videoen øverst i artiklen, og hør Martin uddybe sit synspunkt.

Facebook
Twitter