Lærere: Det er svært med specialelever i klasserne

En rundspørge viser, at mange lærere mener, at det går skidt med at inkludere specialklasserne i folkeskolen.

- Det er meget tydeligt, at hvis de ikke har ro til læring - og deres læring går jo ofte lidt langsommere i den store gruppe børn - så virker det ikke, siger Thomas Bugge Larsen. (Foto: Steffen Ortmann © Scanpix)

Når sommerferien slutter i de kommende uger vil mange elever få en helt ny slags sidemand. Fremover skal 10.000 elever, der før gik på specialskoler eller -klasser, være en del af almindelige klasser.

Men nu advarer lærerne om, at den manøvre er ved at gå galt.

I en rundspørge, som DR Nyheder har lavet, svarer næsten halvdelen af de adspurgte lærere, at det enten går dårligt eller meget dårligt med at få specialklasseeleverne inkluderet i klassen.

Svært i store sammenhænge

Thomas Bugge Larsen oplever det på tæt hold. Han er lærer på Rønne Skole og har selv specialskoleelever i sin klasse.

- Det er svært for de her børn at komme over i store sammenhænge.

- Det er meget tydeligt, at hvis de ikke har ro til læring - og deres læring går jo ofte lidt langsommere i den store gruppe børn - så virker det ikke, siger Thomas Bugge Larsen.

Har det svært i skolegården

Det kan Ture Lund genkende fra sin hverdag som lærer på Tibberup Skolen i Espergærde.

Og det er især i skolegården, at det bliver svært for børnene.

- Jeg har oplevet, at nogle af de her børn med specielle udfordringer ikke er med, fordi de ikke forstår, hvordan de skal agere. Det skaber frustration. Det kan være de bliver kede af det, men nogle kan også reagere voldeligt, siger Ture Lund.Inklusion giver bedre faglighed

Inklusion i folkeskolen var nøgleordet for regeringen da den sidste år indgik en aftale med kommunerne om, at børn med eksempelvis ADHD eller autisme fremover ikke længere skal gå i en specialskole men skal ind i en almindelig klasse.

Camilla Brørup Dyssegaard, der forsker i inklusion på Institut for Uddannelse og Pædagogik, kan også se i sine undersøgelser, at især de ældre børn kan have svært ved at få venner i de almindelige klasser. Men rent fagligt er det bedre for dem.

- Hvis vi sammenligner to elevgrupper, den ene er inkluderet i folkeskolen og den anden går i specialskole, så kan vi se, at eleverne på specialskolerne ikke får ligeså gode faglige resultater, som der er inkluderet i almen undervisning, siger Camilla Dyssegaard.

Støtte i skolegården

Derfor mener hun, at der skal findes alternative løsninger.

- Det er ikke sikkert, at de her børn skal løbe rundt i skolegården. Det kan være man kan finde en mindre del eller en aflukket del af skolegården, hvor man kan støtte dem i at sige det her er et sted, som kunne være godt for dig.

Hvis dine børn er flyttet fra specialklasse eller -skole og ind i en almindelig folkeskoleklasse, så vil vi gerne høre om jeres erfaringer. Skriv på 1212@dr.dk.

Facebook
Twitter