Lærere får dårlig it-undervisning

Fire ud af ti lærerstuderende føler sig ikke godt nok klædt på med den it-undervisning de får på seminariet. Minister på vej med nye midler.

Mange lærere føler sig ikke godt nok forberedt med den it-undervisning de får på seminariet. (© DR)

It-undervisningen på læreruddannelsen er for ringe.

Det erkender uddannelsesminister Morten Østergaard (R) nu på baggrund af en rapport fra Aarhus Universitet og Teknologisk Institut, som blev fremlagt i dag.

Her svarer fire ud af ti lærerstuderende på Professionshøjskolen UCC, at de ikke er godt nok klædt på til at varetage undervisning ved hjælp af ny teknologi, når de er færdiguddannede.

- Jo, jeg synes, at it har været underbetonet på læreruddannelsen, og det er også en af grundene til, at vi i den nye aftale om en reform af læreruddannelsen, lægger en så stor vægt på it og det pædagogiske potentiale, sagde han i radioprogammet Orientering på P1 i dag.

Penge på vej

Regeringen har afsat 1 milliard kroner til professionshøjskolerne i finanslovsforslaget. En del af de penge vil ministeren bruge til øget fokus på it-undervisningen:

- Jeg synes det er helt oplagt, at it bliver et væsentligt indsatsområde, hvor vi skal bruge mere viden, men bestemt også nye pædagogiske redskaber for at få det ind under neglene på lærerne og dermed også gøre det til en del af undervisningen, sagde uddannelsesminister Morten Østergaard.

Lærerstuderende overhalet indenom

Professor Cathrine Hasse fra Aarhus Universitet, har deltaget i forskningsprojektet i samarbejde med Teknologisk Institut, der blandt andet har sat fokus på teknologiforståelsen blandt de lærerstuderende. Hun er enig i, at undervisningen på læreruddannelsen har været for dårlig:

- Jeg tror, det skyldes at den her udvikling er kommet bag på mange. Det er så massivt, at der kommer så meget it ind, at den forandrer sig så hurtigt. Det er en meget stor udfordring for læreruddannelsen, siger Cathrine Hasse til P1's Orientering.

En af konsekvenserne er ifølge Cathrine Hasse, at kommunernes indkøb af it-udstyr kan være spildte resurser, hvis ikke underviserne i folkeskolen kan finde ud af at bruge dem:

- Et af de problemer vi ser, når vi er ude på arbejdspladserne er, at underviserne - både nye og ældre - vælger ikke at bruge de nye teknologier, og alle de muligheder det giver, fordi man er nervøs for at gå ind i noget, som man ikke rigtig kan håndtere.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter