Lærere føler sig ikke klædt på til inklusion

Mange folkeskolelære mener ikke, at de har den fornødne uddannelse til at håndtere elever med særlige behov.

I Randers Kommune har man haft stor succes med at sende 25 lærere på et otte uger langt kursus.

Folkeskolelærere mener ikke, at de har den fornødne uddannelse til at tage sig af elever med særlige behov, de såkaldte inklusionselever.

Det er ellers målet, at andelen af elever i den almindelige undervisning skal være 96 procent i 2015, og at færre derfor skal modtage specialundervisning, men lærerne føler sig ikke klædt på til opgaven.

- Vi kan se, at der er et stort behov for, at lærerne rundt omkring i landet bliver opkvalificeret på det her område, hvis inklusionsopgaven skal løses på tilfredsstillende vis, siger Per Sand Pedersen, formand for Organisations og Arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening.

Kritik af folkeskoler

I Vordingborg Kommune er man allerede nået langt med inklusion, og her har det ikke været en udpræget succes.

I den første statusrapport om inklusion kritiserer Undervisningsministeriet kommunen for, at kun en fjerdedel af lærerne i kommunen har fået mere end én uges kursus.

Og i Aalborg Kommune siger tre ud af fire folkeskolelærere i en anden undersøgelse, at de ikke har fået nok uddannelse på området.

- Det kommer ikke bag på mig, at der er mange, der har den følelse. Der er ingen tvivl om, at inklusion er en god ting, men man skal også have både forudsætninger og rammer for at kunne gennemføre det, før man kan kalde det vellykket, siger Per Sand Pedersen.

Otte ugers uddannelse gav pote

Pernille Rosenkilde fra Hobrovejen Skole i Randers er et af beviserne på, at øget efteruddannelse kan være med til at løse nogle af problemerne med inklusion i folkeskolen.

Sammen med 25 kollegaer fra kommunen har hun været på otte ugers efteruddannelse i 'Inklusion og klasseledelse', og det var tiltrængt.

- Jeg føler mig helt klar bedre rustet. Jeg kan tydeligt mærke, at vi har nogle børn med særlige behov, som kræver noget viden om diagnoser og en større didaktisk værktøjskasse, siger Pernille Rosenkilde.

Mere uddannelse i resten af landet

Efteruddannelsen i Randers Kommune har været en så stor succes, at kommunen sender 100 folkeskolelærere af sted i 2014.

Og hvis det står til Per Sand Pedersen fulgte de andre kommuner trop:

- Vi efterlyser flere initiativer i den retning.