Lærerforeninger: 'Nej tak' til krav om at bruge Muhammed-tegninger i undervisningen

Dansk Folkeparti vil gøre det obligatorisk, at lærere i Danmark skal bruge tegningerne af profeten Muhammed i undervisningen.

Dansk Folkeparti vil gøre det til et krav, at tegninger af profeten Muhammed skal indgå i undervisningen i landets klasselokaler. Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix (Foto: © Anne Bæk, Scanpix)

Skal eleverne se tegninger af profeten Muhammed i undervisningen?

Hvis du spørger Dansk Folkeparti, er det svar et rungende JA. De har nemlig foreslået, at tegningerne af profeten Muhammed skal være en obligatorisk del af undervisningen på de danske folkeskoler og videregående uddannelser.

- Det skal være et krav, at man underviser i Muhammed-tegningerne, for på den måde er det en pligt, og så vil man stå stærkere som lærer over for dem, der ikke vil have, at man underviser i de ting, siger Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti.

Den reaktion kommer som følge af, at flere lærere har meldt ud, at de ikke vil bruge tegningerne i undervisningen af frygt for deres sikkerhed. Senest har en lærer på Københavns Professionshøjskole undladt at bruge tegningerne i sin undervisning på grund af trusler på blandt andet Facebook.

Modstand fra lærerforeninger

Men der skal ikke lovgives om et krav om at bruge tegningerne af profeten Muhammed i undervisningen. Sådan lyder det enstemmigt fra Danmarks Lærerforening og Gymnasieskolernes Lærerforening.

- Man skal ikke centralt fra træffe beslutninger om, hvorvidt lærerne skal undervise i Muhammed-tegningerne. Det er afgørende, at vi holder fast i, at det er den enkelte skole og lærer, der vurderer, hvilket materiale der er nødvendigt for undervisningen, siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

Man ønsker fra lærernes side altså ikke yderligere politisk indblanding i undervisningen. Det vurderer Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

- Jeg synes, en politisk ensretning og indholdsstyring er en farlig tendens, for hvis man først åbner Pandoras æske, så kan det stikke af i alle mulige retninger, siger han.

Undervisningsfrihed til lærerene

En af de lærere, der engang har vist en tegning af profeten Muhammed i klasselokalet, er Anna Heebøll. Hun er lærer på Tornbjerg Gymnasium i Odense.

I undervisningen en dag havde hun sat et billede af profeten Muhammed ind på et slideshow, hvilket skabte en stærk reaktion fra en af klassens elever. Han var fornærmet og erklærede højlydt, at tegningen skulle fjernes.

- Jeg var ret overrasket over hans reaktion, så jeg endte bare med at sige undskyld. Jeg underviser jo ikke for at støde nogen, siger Anna Heebøll.

Efterfølgende fjernede hun tegningerne fra materialet. I dag vil hun ikke bruge tegningen igen, medmindre det er meget nødvendigt for undervisningen.

- Jeg er nået frem til, at hvis det giver mening i et forløb i skolen, vil jeg overveje brugen af tegningerne i undervisningen, for eksempel i forbindelse med ytringsfrihed, men jeg vil ikke opsøge det bevidst, siger hun.

Hun slår også fast, at hun i sin undervisning ville tage afstand fra selve tegningerne, men ikke deres betydning.

- Jeg synes, tegningerne i sig selv er unødigt provokerende, men det har nu engang spillet en stor rolle i den nyere danmarkshistorie, siger hun.

Men at gøre tegningerne af profeten Muhammed obligatoriske i undervisningen, er for Anna Heebøll ikke løsningen.

- Politikere skal ikke detailstyre indholdet i undervisningen, det må de regne med, at vi godt selv kan finde ud af, siger hun.

Men Anna er også sikker på, at det ville skabe unødig utryghed blandt hendes kolleger, hvis tegningerne blev en obligatorisk del af undervisningen.

- Flere af mine kolleger ville føle, de blev pålagt noget, der var farligt. Den frygt løser vi ikke ved at gøre tegningerne obligatoriske i undervisningen, for pågældende islamistiske terrorist ville ikke skelne mellem noget, der var blevet pålagt folk politisk, eller som en enkelt lærer står og underviser i, siger hun.

Politisk uenighed

Fra politisk hold oplever Dansk Folkepartis forslag da heller ikke den store opbakning i den nuværende form. Men flere partier svarer enstemmigt, at der skal handles, så landets lærere ikke står med en frygt for at undervise i et specifikt materiale.

- Regeringen vil se på, hvordan det at true andre til tavshed kan give højere straf, for i Danmark skal man kunne undervise i det, man tror på, uden at føle sig truet på sin familie og sikkerhed, siger Ane Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister.

Fra Gymnasieskolernes Lærerforeningen lyder løsningsforslaget dog lidt anderledes.

- Der skal ikke herske tvivl om, at man som lærer skal føle sig tryg ved at undervise, og som ledelse på skolen, skal man sørge for, at lærerne får opbakning og ikke står på mål som enkeltperson, siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.