Læs New York Times' nekrolog over Mærsk: Wienerbrød til alle

Mærsk Mc-Kinney Møllers død fylder lederspalterne og aviserne dagen derpå.

Nekrolog i New York Times

Mærsk Mc-Kinney Møller fylder godt op i tirsdagsaviserne både på lederplads og fyldige nekrologer. Her følger et uddrag fra nogle af dem:

* New York Times i nekrolog:

- Maersk Mc-Kinney Moeller, en umådeligt rig og magtfuld dansk erhvervsmand, der gjorde familiens rederivirksomhed til verdens største, døde mandag morgen 98 år gammel, skriver avisens indledningsvis inden den gennemgår Mærsk Mc-kinney Møllers liv og mange forretningsmæssige successer.

I nekrologen kommer journalisten Douglas Martin også ind på Mærsk Mc-Kinney Møllers mere private forhold og om hans tætte kontakt til USA.

Til slut skriver han: Selv efter at han trak sig tilbage som bestyrelsesformand fortsatte Mr. Mc-Kinney Moeller med at møde på arbejde hver dag og tage trapperne de seks etager op til sit kontor. Og han holdt også fast i sit særlige fødselsdagsritual: Hvert år den 13. july får ansatte verden rundt et stykke wienerbrød.

* Morgenavisen Jyllands-Posten på lederplads:

- Mærsk Mc-Kinney Møllers død tidligt mandag morgen i en alder af 98 år var ikke blot afslutningen på et langt og rigt menneskeliv. Den var afslutningen på en erhvervsepoke, som stærkere end nogen anden har vist, hvad et enkelt menneske kan betyde for nationen.

- Dansk erhvervsliv har mistet et fyrtårn, som man trygt kunne sætte kursen efter, når det stormede. Danmark har mistet en ægte dansker.

Jyllands-Postens erhvervsredaktør Steen Rosenbak i en kommentar:

- Set med nutidens øjne forekom Mærsk Mc-Kinney Møllers ledelsesstil antikveret. Men man bør i bedømmelsen af mandens eftermæle aldrig glemme, at den autoritetstro og detaljeorientering, der prægede hans virke, skabte et livsværk uden sidestykke i dansk erhvervsliv.

* Politiken på lederplads:

- Få har sat stærkere præg på Danmark i sidste halvdel af det 20. århundrede.

- Mærsk Mc-Kinney Møller var i sjælden grad engageret i sin tid og i verden omkring sig. Det lå ikke til ham at ligge i læ. Tværtimod holdt han gerne fuldt og bidrog med markante synspunkter og holdninger, ofte bakket op af kontant handlen.

Og i Politikens nekrolog, skrevet af Stig Andersen:

- Mærsk Mc-Kinney Møller var en despot og en krukke, en knalddygtig og fremsynet forretningsmand med et internationalt format, og en omsorgsfuld ven og familiefar. Og en glad giver. I erkendelse af, at han havde været helt usædvanligt begunstiget af livet.

* Berlingske på lederplads:

- Som mennesketype var Mærsk af højeste karat med en ubøjelig vilje, men også en forretningsmand, der langsomt men sikkert lukkede op for en stram og klassisk virksomhedskultur.

- En ener og en personlighed som Mærsk Mc-Kinney Møller har gjort en kæmpe forskel i dansk erhvervsliv. Arven efter ham bliver svær at løfte både for virksomheden, for familien og for det Danmark, som han bidrog til så stort kulturelt og samfundsmæssigt.

* Børsen på lederplads:

- I sit 98 år lange liv var han uundværlig for sine nærmeste, sin virksomhed og for sit land. Det, der adskiller Mærsk Mc-Kinney Møller fra andre, er, at han efterlader et hul, som ikke kan fyldes. Det strider mod fysikkens love, men der bliver et hul i vandet.

- Han har skabt handel og fremdrift for mange dele af dansk erhvervsliv, og han har varetaget Danmarks økonomiske interesser, også når politikerne tvivlede, og der var modstand. (...) Det internationale udsyn, som blev vist her, er en model for, hvordan Danmark skal agere i en globaliseret verden.

- Hans historie, hans arbejdsliv, hans holdninger og hans evne til at lykkes har skabt noget enestående, som Danmark kommer til at savne. Skibsrederen kan ikke erstattes.

* Informations nekrolog, skrevet af historiker Ole Lange:

- Han blev født med en sølvske i munden. Da han døde, var den blevet til højeste karat guld.

- Men indsatsen er trods alt gjort af hans ansatte i det verdensomspændende Mærsk-imperium, der i dag tæller 117.000 ansatte. Hvad der stort set altid glemmes i den underdanige hyldest, omgivelserne og store dele af pressen behandlede ham med.

- Hr. Møller var som virksomhedsleder en konservativ traditionalist, ubestrideligt dygtig, med udpræget politisk-taktisk sans, flittig, krævende og hård bag en venligt smilende og ordknap facade.

* Ekstra Bladets nekrolog, skrevet af Bent Falbert:

- Manden blev næsten 100 år, men overraskede til det sidste sine omgivelser ved at tage affære, når det passede ham - i forretninger og privat.

- Mærsks venlige fremtoning i offentligheden kunne give indtryk af en flegmatisk slider, blottet for temperament. Helt forkert. Han kunne ved visse lejligheder blive decideret ubehagelig over for folk i rederiets grimme hovedkvarter med de blå vinduer i Københavns havn.

- Hr. Møller kunne være en frygtelig fjende i det store - men også en plagsom flueknepper i det små.

* Kristeligt Dagblad på lederplads:

- Mærsk Mc-Kinney Møller var af den gamle verden og repræsenterede nogle af dens fineste egenskaber. En vilje til at virke for fællesskabet, udvise rettidigt omhu og altid gøre sig ekstra umage var blandt hans kerneværdier og er en del af den arv, han efterlader sig. Danmark står i stor gæld til ham.

FacebookTwitter