Landbrug & Fødevarer om MRSA-liste: Værdiløs

Undersøgelse er værdiløs, fordi MRSA-bakterien hele tiden flytter sig, siger interesseorganisation.

I dag offentliggjorde to journalister en liste over svinebesætninger, hvor der ikke er konstateret MRSA. Men listen er værdiløs, hævder Landbrug & Fødevarer. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Siden 2014 har Landbrug & Fødevarer forsøgt at stoppe, at lister med smittede og smittefri svinebesætninger blev offentliggjort.

I dag tabte den private interesseorganisation den kamp endeligt, da de to journalister Niels Mulvad og Kjeld Hansen offentliggjorde listen med smittefri besætninger fra Fødevarestyrelsens undersøgelse i 2014.

Men i Landbrug & Fødevarer mener de, at listen er fuldstændig ubrugelig, siger Claus Fertin, direktør i SEGES, Videncenter for Svineproduktion under Landbrug & Fødevarer.

- Den her liste er værdiløs, for den garanterer på ingen måde, at de her besætninger er fri for MRSA CC398. De her tal er henholdsvis fra 2011 og et år gamle. Vi ved, at den her bakterie flyttes med både mennesker og dyr. Derfor kan mange af de her besætninger have fået bakterien i dag, ligesom der også kan være mange af de besætninger, der står på positivlisten, der ikke har bakterien i dag.

HVad er MRSA CC398?
  • MRSA CC398 er en type MRSA, som kan smitte fra dyr (hyppigst svin) til mennesker. Antallet af personer smittede med MRSA CC398 er steget fra 12 i 2007 til 643 i 2013. MRSA CC398 udgjorde i 2013 31 % af alle nye MRSA tilfælde i Danmark.
  • MRSA CC398 smitter overvejende personer, der er i direkte kontakt med levende svin eller deres husstandsmedlemmer. Selv om MRSA CC398 kan findes på kød, er der ikke noget, der tyder på, at tilberedning og spisning af kødet udgør en væsentlig smittekilde. Der ses således kun få tilfælde af MRSA CC398 i byer i Danmark.
  • I marts 2014 blev det klart, at tre danskere var døde i årene 2012 og 2013 som følge af MRSA CC398. I maj blev der registreret et 4. dødsfald, som var sket i 2014.

Kilde: Statens Serum Institut

Landbrug & Fødevarer stævnede i 2014 Fødevarestyrelsen for at undgå, der blev givet aktindsigt i oplysningerne fra undersøgelsen. De to journalister bag Investigative Reporting Denmark har stillet i udsigt, at også listerne over de smittede svinefarme vil blive offentliggjort. Men heller ikke de oplysninger er meget værd, mener Claus Fertin.

- Nej, for vi ved, at det er en dynamisk størrelse. Den her bakterie kommer i nogle besætninger og forsvinder igen.

Alle besætninger håndteres, som har de bakterien

Claus Fertin henviser til Norge, der igen og igen bliver fremhævet som et eksempel på, at man kan komme af med bakterien igen.

- Men der kan vi se, at det rent faktisk ikke kan lade sig gøre. Så sent som i januar havde de fem nye besætninger, som havde den her MRSA-bakterie, siger han.

En undersøgelse fra en tværfaglig ekspertgruppe påviste for godt et år siden, at to ud af tre svinestalde er smittede med MRSA. Det har fået branchen til at håndtere svinebrug ens, uanset om smitten er påvist eller ej.

- Situationen er den, at alle landmænd håndterer besætningerne som om, de var smittet uanset om de er det eller ej.