Landbrug og Fødevarer: Gratis vejrdata vil give mere styr på høsten

Det er en god idé, at regeringen vil afsætte millioner til at gøre adgangen til DMI’s data gratis, mener videnscenter.

Med mere data om vejrforhold kan landmændene bedre vide, hvornår det er bedst at så og høste. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Det er både positivt for landmændenes økonomi, men også til gavn for miljøet, hvis data fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, bliver gratis.

Det mener Jens Bligaard, der er afdelingschef i videnscentret Seges, der er en del af brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

- Inden for planteproduktionen vil det betyde rigtig meget, fordi vejret er det parameter, der har den største indflydelse på udbyttet i sidste ende, siger han.

Regeringen ønsker at gøre dataen fra DMI gratis, fordi det ifølge energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil have "en meget, meget stor samfundsmæssig gevinst".

Ministeren er klar til at bruge 56 millioner kroner på en dataportal, der skal sikre, at borgere og virksomheder kan tilgå DMI's samling af data om vejret. Derudover vil det koste 13 millioner kroner årligt at kompensere DMI for de indtægter, instituttet hidtil har haft fra at sælge data.

Både rapporter fra Deloitte og Rambøll har påvist, at der samfundsøkonomisk vil være en gevinst på 50-135 millioner kroner om året.

Stopper for sygdomme og mindre sprøjtning

De seneste mange år har vidensorganisationen Seges udviklet forskellige varslingsmodeller, der kan oplyse planteproducenter om, hvor stor en risiko, der er for, at der kommer sygdomme i afgrøderne.

Disse modeller vil blive markant forbedret, hvis dataen fra DMI bliver mere tilgængelig, mener Jens Bligaard.

- Det gør, at vi kan fortælle landmændene mere præcist, hvor stor risikoen er for, at der kommer sygdom eller skadedyr, og hvornår de skal så og høste, siger han og fortsætter:

- I sidste ende kan man reducere forbruget af plantebeskyttelsesmiddel i afgrøder, og det giver både en gevinst for landmanden økonomisk set, men det gavner også miljøet.

Eksempelvis nævner Jens Bligaard, at det vil være brugbart for at få mere viden om sygdomme i hvede. De seneste ti år har Seges lavet forsøg og observationer om, hvornår hveden rammes af sygdomme.

- Hvis vi får de tilsvarende historiske vejrdata i høj opløselighed og kvalitet, så kan vi lave dataanalyse af det, og finde ud af hvilken sammenhængen der er i forhold til hvordan vejret har været, og hvornår sygdommen rammer, siger han.

Lande som Norge, Sverige, Holland og Tyskland har allerede åbnet op for gratis metrologisk data.

DMI’s data købes i dag af et bredt spekter af brancher blandt andet energi- og forsyningssektoren, forsikringsbranchen, landbrug og miljø og bygge- og anlægssektoren.

Facebook
Twitter