Landbrug og Fødevarer: Skuffede over Højesterets dom i MRSA-sag

Advokaten for Landbrug og Fødevarer tager selvfølgelig dommen til efterretning, men understreger skuffelsen i, at aftaler ikke er blevet overholdt i sagen.

Landbrug og Fødevarer frygter, at landmænd nu bliver stigmatiseret, når det bliver offentliggjort, hvem der har svinebesætninger med MRSA. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

To journalister har med Højesterets dom i ryggen fået tilladelse til at offentliggøre adresserne på de svinebesætninger, der er smittet med den smitsomme sydom MRSA.

Landbrug og Fødevarer havde ellers forsøgt at forhindre journalisterne i dette, men organisationen har tabt sagen.

- Vi er selvfølgelig skuffede. Vi havde vundet sagen i Landsretten, og vi havde håbet at gøre det samme i Højesteret, men det var så ikke tilfældet, og vi respekterer selvfølgelig dommen, siger Håkun Djuurhuus, der er Landbrug og Fødevarers advokat på sagen.

For Landbrug og Fødevarer handler sagen om, at navne og adresse på de landmænd, der havde og har svinebesætninger med MRSA-smitte, nu vil blive offentliggjort, og at det dermed vil føre til stigmatisering af de ramte landmænd og deres familier.

Landmændene deltog frivilligt i en videnskabelige undersøgelse om MRSA under forudsætning om anonymitet, men alligevel kunne to journalister offentliggøre navne og adresser på lændmændene - noget de i byretten blev idømt dagbøder for, og som blev fastslået i Landsretten ikke var i orden.

Men nu har Højesteret altså omstødt den del af dommen.

- Hvis landmændene vidste, at de skulle få offentliggjort deres navne og adresse, så havde de ikke medvirket frivilligt i undersøgelse, og det, man er ved at gøre, er, at man ikke respekterer den aftale, der blev indgået - og det var det, vi forsvarede, siger advokat Djurhuus.

Sagen kort

  • 48 landmænd deltog mellem 2008 og 2011 frivilligt i en undersøgelse lavet af Fødevarestyrelsen om forekomsten af MRSA i deres svinebesætninger.

  • Journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen søgte i foråret 2012 aktindsigt i resultaterne.

  • Efter to afslag gik journalisterne til Folketingets Ombudsmand, som i juni 2014 gav dem medhold i, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at nægte aktindsigt.

  • Det førte til, at Landbrug & Fødevarer i juli 2014 stævnede Fødevarestyrelsen for at forhindre, at oplysningerne om svinebesætningerne blev udleveret til journalisterne.

  • Journalisterne blev dømt dagbøder i retten. Landbrug og Fødevarer fik medhold i Landsretten, men har nu altså tabt sagen i Højesteret.