Landbruget vil halvere den værste type antibiotika

Landbruget går nu i krig med antibiotikummet tetracyklin, der mere end nogen andre stoffer er ansvarlig for MRSA-problemet.

Tetracyklin kan blandes i vand og foder og er derfor meget populært i landbruget. Men nu må forbruget ned, fastslår landbruget. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Landmændene bruger ikke bare mere og mere antibiotika, de bruger især mere af det allerfarligste antibiotika.

Forbruget i svineproduktionen steg med fem procent fra 2012 til 2013, og den meget skadelige type kaldet tetracyklin udgjorde en tredjedel af det samlede forbrug.

Derfor vil landbruget specifikt målrette sin indsats mod det stof. Ved udgangen af 2015 skal brugen af tetracyklin nemlig halveres.

Vil finde alternativer

Tetracyklin er et såkaldt bredspektret antibiotikum, og det betyder, at det fremmer antibiotikaresistens særligt meget.

Og det er netop resistens overfor antibiotika, der giver problemer med MRSA-bakterier.

- Vi skal finde nogle gode alternativer, som ikke generer mennesker, så vi undgår fremtidig resistensproblematik, siger Claus Fertin, der er direktør for Videnscenter for Svineproduktion under Landbrug og Fødevarer.

Han vil imidlertid ikke love en samlet sænkning af antibiotikaforbruget.

Ekspert: Et skridt i den rigtige retning

En af de fremmeste eksperter inden for MRSA-bakterier er professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos fra Odense Universitetshospital. Han har i årevis råbt vagt i gevær over netop tetracyklin.

- Det er en positiv nyhed. Tetracyklin er langt det værste stof. Risikoen for at have bakterier og for at de spredes vil blive reduceret, hvis det lykkes, siger han.

En halvering af tetracyklin vil imidlertid langt fra løse MRSA-problemet, selv hvis det lykkes. Med den nye kurs er der ikke lagt op til en generel sænkning af antibiotikaforbruget, og tetracyklin kan derfor erstattes af andre typer.

- Det er ikke nødvendigvis dårligt, hvis man bruger antibiotika, der ikke skaber resistens hos mennesker. Men det bedste ville klart være en generel reducering, siger Hans Jørn Kolmos.

Ministeren har det som erklæret mål

Grunden til, at tetracyklin er så populært i landbruget, er ifølge Hans Jørn Kolmos, at det kan tilsættes vand og foder. Det kaldes flokmedicinering og er meget nemmere at give svinene end antibiotika med sprøjte.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har netop som et af sine fokuspunkter, at han vil bekæmpe flokmedicinering.

- Jeg vil intensivere kampen mod MRSA via stop for rutinemæssig flokmedicinering og nedbringe overforbruget af antibiotika i svinestierne. Vi ser nu på, hvordan vi kan få nedbragt forbruget af de især kritisk vigtige antibiotika. Vel og mærke uden at vi går på kompromis med dyrevelfærden, står der i ministerens handlingsplan.

Med ministerens kommende indsats i mente, mener Hans Jørn Kolmos, at tetracyklin-forbruget ville falde helt af sig selv.

- Det vil blive mindre attraktivt at bruge, fastslår han.