Landbrugshøjhus: Svin i stuen, tomater på første

En østjysk landmand kaster sig ud i en helt ny type landbrug, nemlig etagelandbrug. Han vil have svineproduktion i stueetagen og gartneri på førstesal.

Fremtidens tomater skal dyrkes på første sal - oven på svinestalden i stueetagen. Svinene skal levere gødning, vand og varme op til gartneriet. (© DR)

Svinefarme både lugter og sviner. Men nu vil en østjysk landmand bygge fremtidens svinestald, og den er allerede blevet døbt "Pig City".

Placering fundet

Den skal ligge i en gammel grusgrav ved Galten udenfor Århus og have svin i stueplan og tomat-gartneri oven på, altså på første sal.

Dén kombination betyder at der hverken blir udledt gylle eller CO2.

Direktør i Landbrug og Fødevarer Klaus Søgaard Richter kalder det en rigtig god ide.

Stor begejstring

- For det første er det visionært og for det andet er det et eksempel på, hvad det danske fødevareerhverv gerne vil producere fremoverer, siger han og pointerer, at det her er en ideel kombination af et miljøvenligt og bio-baseret anlæg, samtidig med, at man bibeholder en ellers problematisk animalsk produktion.

Derfor får "Pig City" også støtte fra Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse, regeringen og landbruget.

Og netop direktør i landbrug og Fødevarer, Klaus Søgaard Richter fremhæver, at man i "Pig City" genanvender affald og restprodukter.

Et lukket system

Gyllen fra grisene skal blive til gødning, vand og varme til tomatgartneriet, i stedet for at skabe lugtgener og forurening.

- I det her lukkede system genbruger landmanden gyllen, får den afgasset og laver varme af den. Og det gør at naturen ikke bliver belastet, forklarer Klaus Søgaard Richter.

"Pig City" bliver med lidt held indviet til næste år.

Og planen er så, at Pig city skal producere 20.000 slagtesvin og 1.100 ton "Alfred og Katrine-tomater" om året.

 

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk