Landdistrikter: Giv statsstøttede boliglån

Landdistrikternes Fællesråd vil have oprettet et realkreditinstitut, der kan låne til yderområder. En lang række Venstre-borgmestre støtter forslaget.

Det skal være lettere at låne penge til at købe hus eller udvide virksomheden på landet, mener Landdistrikternes Fællesråd. (Foto: © Frank Sørensen, DR Danmark)

Det er ved at være sidste udkald, hvis vi skal undgå at Danmark brækker over i to. Det mener Landdistrikternes Fællesråd, der nu vil have oprettet særligt realkreditinstitut, der skal give lån til boligkøbere og virksomheder i yderområderne.

For at renten skal kunne holdes på et tåleligt niveau, skal staten kunne købe obligationer i instituttet. Der skal altså gives statsstøtte til en særlig realkredit, for der skal ske noget nu, mener formand for Landdistrikternes Fælles råd, Steffen Damsgaard,

- Vi ser tegn på, at landet står på kanten til at knække over. Hele kreditmarkedet fungerer ikke i landdistrikterne og yderområderne, så man er nødt til at tage hårdt ved, siger han.

Nej til lån i mindre byer

Landdistrikts-formanden peger på, at folk der gerne vil bosætte sig i en mindre by får nej til at få realkreditlån, men godt kan låne i den største by i kommunen. Det samme gælder virksomheder, der ikke er placeret ret op og ned af en motorvej eller en central hovedvej, og derfor ikke kan få lov til at låne til udvidelse.

- Det er med til at forrykke, hvor folk kommer til at bosætte sig, så det påvirker den urbanisering, som vi har set gennem flere år, at der nu er nogle steder man kan få lån, og andre steder man ikke kan, siger han.

Venstre-borgmestre bakker op

Da SF fremførte et lignende forslag sidste efterår, var det kun Enhedslisten, der støttede det. Men nu er ideen om at etablere et særligt realkreditselskab til yderområderne, med mulighed for statsstøtte, rykket godt og grundigt ind i Venstres bagland.

Blandt Fællesrådets medlemmer er 40 kommuner – og de 24 har en venstreborgmester. Én af dem er Kalundborgs Martin Damm, der også er formand for Kommunernes Landsforening. Han kan tydeligt se problemerne med långivning i sin egen kommune.

- Der er almindelige familier med to indtægter som i nogle postnumre har svært ved at kunne få lån til et i øvrigt relativt billigt hus. Og så fungerer markedet jo ikke, siger han.

- Ingen gør noget

Han er forberedt på, at kritikere vil mene, at statsstøttet realkredit er konkurrenceforvridende. Men så må de komme med et bedre forslag selv, mener han.

- Der er mange, som snakker om det, men der er ikke nogle der gør specielt meget, siger han.

- Brug for ekstraordinær handling

Også Aabenraas Venstreborgmester, Thomas Andresen, bakker op om forslaget, selvom han medgiver, at det ikke er klassisk liberal politik.

- En ekstraordinær situation kræver ekstraordinær handling. I sidste ende bliver jeg nødt til at agere som borgmester i en kommune, der føler sig presset på nogle af de her områder. Hvis vi udelukkende lod markedet bestemme, så vil der ud fra den her postnummer-diskrimination være for store egne af vores land, der simpelthen ikke vil være befolket, siger han

Alle kommer til at betale

Og ifølge boligøkonom Morten Skak fra Syddansk Universitet er det realistisk, at en ordning med særlige lån vil kunne hjælpe yderområderne i gang,

- Det kan sagtens lade sig gøre. Men det er jo ikke uden omkostningerne. Og det er jo også noget af idéen at staten skal påtage sig en omkostning her, for at afhjælpe problemerne i landdistrikterne, forklarer han.

Han peger på, at hele befolkningen vil komme til at betale for ordningen. For staten vil skulle betale en overkurs for mere risikable obligationer. Samtidig vil der være en tabsrisiko, som kan ramme statskassen og dermed os alle.

Ikke konkurrent til realkreditinstitutter

Han vurderer dog ikke, at en særlig realkredit til landdistrikterne, vil være konkurrenceforvridende. I hvert fald ikke i forhold til bankerne og realkreditinstitutterne.

- Hvis instituttet kun skal træde ind der, hvor de traditionelle finansieringskilder, siger nej tak, så er det jo ikke konkurrenceforvridende. Men det er jo klart at det er konkurrenceforvridende overfor de andre långivere, som pantebrevsselskaber, siger han.

- Landspolitikerne har ikke set problemet

I Kalundborg håber Martin Damm, at forslaget fra Landdistrikternes Fællesråd vil få landspolitikerne til at handle. For de har for længe været blinde for problemerne i yderområderne.

- Mange partier, af gode grunde, så holder man jo til omkring Christiansborg, og der er de har problemstillinger, vi taler om, jo ikke til stede, Og det bliver man måske lidt blind for. Men det er en stor del af Danmark, der er ramt af det her.

Krav om handling

Martin Damm er dog overbevist om, at hans eget parti, Venstre, der har regeringsmagten, vil tage godt i mod forslaget:

- Der kommer til at ske noget med det her, ligesom med en række andre problemstillinger, der knytter sig til det her med at få Danmark i balance. Der skal ske noget. Der skal leveres på det her, siger han.

Det samme er meldingen fra Aabenraa:

- Jeg synes, det passer meget godt ind i et parti, der også varetager landdistrikternes interesse, siger Thomas Andresen.