Landets 8 universiteter skal spare - KU fyrer lige nu 209 ansatte

Fyringer, planer om fyringer og spareplaner fylder på de danske universiteter.

I alt bliver der afskediget og afviklet 532 stillinger på Københavns Universitet i denne uge. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

Ny politiske vinde rammer de videregående uddannelser efter år, hvor universiteterne har vokset sig større med både flere ansatte og flere studernede.

Nu lyder det fra Venstre-minister Esben Lunde Larsen, at nogle uddannelsesinstitutioner er for ’kornfede’.

Samtidig taler politikerne om dimensionering, fremdriftsreform og et nyt taxametersystem.

Det kommer oveni besparelser på to procent om året de næste fire år med finansloven fra 2016 - en del af det såkaldte omprioriteringsbidrag, som andre betegner 'grønthøster'.

Derudover er der færre penge til forskning.

I dag tager landets største universitet, Københavns Universitet, hul på de nye tider og fyrer over tre dage 209 personer.

Men hvad sker der på landets andre syv universiteter? Få overblikket her.

1. Københavns Universitet (KU)

Lykke Friis, tidligere V-minister, nu prorektor på KU. (Foto: Simon Læssøe © Scanpix)

Mere end 500 undervisere, forskere og ansatte i service og administrative stillinger forsvinder fra Københavns Universitet.

Det svarer til syv procent af medarbejderne.

209 bliver fyret. 323 stillinger forsvinder blandt andet ved, at ansatte frivilligt fratræder stillingerne.

Universitetet vil samtidig uddanne 10 procent færre ph.d.’er i de kommende år og overvejer samtidig, om det kan betale sig fortsat at udbyde små sprogfag og flere sundhedsvidenskabelige uddannelser med dyrt udstyr.

Københavns Universitet regner med, at universitetet med sikkerhed mister cirka 300 millioner kroner om året de kommende år.

2. Roskilde Universitet (RUC)

Protester over ændringer på RUC i 1977. (Foto: Kurt Petersen © Scanpix)

Ledelsen på Roskilde Universitet planlægger at reducere personalet med cirka 80 stillinger fra 2017.

Det skal ske, fordi Roskilde Universitet skal spare 110 millioner kroner over en fire-årig periode.

Det er tredje gang på et år, at universitet skal finde besparelser på budgetterne, skriver Magisterbladet.

3. Copenhagen Business School (CBS)

Studerende på biblioteket på CBS. (Foto: MATHIAS BOJESEN © Scanpix)

CBS regner ikke med at skulle afskedige fastansatte i et større omfang.

- CBS’ ledelse har lagt en plan, som betyder, at vi ikke nu og her er nødt til at foretage afskedigelser i et større omfang af fastansatte medarbejdere, men vi kommer til at bruge deltidsansatte videnskabelige medarbejdere i langt mindre omfang, skriver universitetet til DR Nyheder.

For universitet skal spare cirka 129 millioner kroner over de næste fire år som følge af regeringens sparekrav fra efteråret 2015.

- Ledelsen ser situationen som alvorlig med de nye sparekrav, skriver CBS.

Universitetet oplyser samtidig, at de senest i begyndelsen af 2015 gennemførte en sparerunde, hvor 67 stillinger blev nedlagt ved frivillige fratrædelser.

4. Aalborg Universitet (AAU)

Nye studerende på AAU i 2013. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Aalborg Universitet har heller ikke sat tal på, om der skal fyres medarbejdere på universitetet.

Men besparelser kommer der til sommer.

- I ledelsen vil vi til sommer præsentere konsekvenser og vores plan for AAU som følge af besparelserne og de strategiske prioriteringer, siger rektor Per Michael Johansen.

- Det kan ikke undgå at få konsekvenser, når vi skal spare så mange penge.

Aalborg Universitet skal som følge af finansloven for 2016 spare cirka 35 millioner kroner på uddannelse og et ukendt tocifret millionbeløb på forskning.

5. Aarhus Universitet (AU)

Protester mod SU-forringelser på AU i 2013. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Aarhus Universitet oplyser, at universitetet i 2013-2014 gennemførte en stor sparerunde og derfor ikke er i samme situation som for eksempel Københavns Universitet.

- Vi vil dog blive ramt af besparelser fra 2017 og frem, skriver Aarhus Universitet i en mail til DR Nyheder.

Sammen med medarbejderne skal universitetsledelsen nu lægge en plan for, hvordan de bedst sparer fra 2017 til 2019.

- Derfor er det alt for tidligt for os at komme med udmeldinger om mulige besparelsesplaner, skriver Aarhus Universitetet.

6. Syddansk Universitet (SDU)

Ph.d.-studerende på SDU i Odense. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Fra Syddansk Universitet lyder det, at det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt universitetet skal fyre personale eller nedlægge stillinger.

- Vi tager det første års besparelser af egenkapitlen, skriver universitetet til DR Nyheder.

7. Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Kronprinsessen på besøg hos DTU i 2015. (Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

DTU regner universitetsdirektør Claus Nielsen ikke med fyringer i år.

Budgettet for 2016 er konservativt, og universitetet har løbende tilpasset sig en virkelighed med færre penge til uddannelse og forskning, siger han.

I 2013 og 2014 fyrede universitetet omkring 100 ansatte i tidsubegrænsede stillinger per år for at tilpasse sig den økonomiske virkelighed.

Universitetsdirektøren forventer, at universitetet de kommende år vil få færre penge ind ad døren til både uddannelse og forskning.

Derfor har universitetet et mål om at optage flere ingeniørstuderende og på den måde øge indtjeningen, ligesom universitet opfordrer forskerne til at søge forskningsmidler i udlandet og fra private fonde.

8. IT Universitetet (ITU)

IT-Universitetet i København. (Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

På IT-Universitetet vil besparelserne ikke føre til fyringer.

- Vi ændrer ikke strategi, afskediger medarbejdere eller nedlægger uddannelser på grund af besparelserne, skriver universitetet til DR Nyheder.

I 2016 skal universitetet spare cirka to millioner kroner, i 2017 bliver det fire millioner kroner, i 2018 skal universitetet spare seks millioner kroner og i 2019 skal universitetet spare ti millioner kroner.

IT-Universitetet har i en årrække har kørt med en egenkapital af en vis størrelse med henblik på, at der kunne komme udsving i bevillingerne.

- Derfor kan vi absorbere besparelserne på finansloven – i hvert fald på kort sigt, skriver universitetet.

Facebook
Twitter