Landets største muslimske friskole mister støtten

Rod i økonomien gør, at Iqra Privatskole i København mister statslige millioner.

Skolen er en af landets største muslimske friskoler og har mere end 500 elever og fik i 2016 et tilskud på 21,7 millioner kroner.  (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Landets største muslimske friskole, Iqra Privatskole på Nørrebro, mister sit offentlige tilskud, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besluttet.

Det sker ifølge styrelsen, fordi skolen ikke har en sund økonomi.

- Styrelsen skal varetage statens kreditorinteresse og kan derfor ikke fortsætte med at udbetale tilskud til skolen. Skolen har gennem længere tid været under skærpet tilsyn - både pga. problemer med skolens økonomi og med undervisningskvaliteten, udtaler Birgitte Hansen, der er direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i en pressemeddelelse.

Skolen har været under skærpet økonomisk tilsyn siden marts i år, da tilsynsbesøg afslørede flere problemer med både økonomi og undervisning på skolen.

Styrelsen påtænkte allerede for et år siden at tage tilskuddet fra skolen, men efter indsigelser fra skolen, fik den lov til at fortsætte under skærpet tilsyn og mod at skolen betalte16 millioner kroner tilbage, noget som ikke skete.

Nu har styrelsen helt valgt at fjerne tilskuddet efter perioden med skærpet tilsyn, fordi skolen ifølge styrelsen ikke lever op til økonomiske krav.

- Det er styrelsens konklusion, at Iqra Privatskoles økonomi ikke er bæredygtig, og skolen ikke har tilstrækkelig likviditet til at kunne finansiere skolens drift i 2019, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Skoler lukkede efter tab af støtte

Iqra Privatskole har ifølge styrelsen ikke kunnet dokumentere, at den kunne dække underskuddet i 2019 gennem donationer og lån hos private långivere.

Det betyder, at skolen ifølge styrelsen med stor sandsynlighed ikke har råd til at fortsætte. Skolen har et likviditetsunderskud i 2019 på 1,1 million kroner.

DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra skolen, men skoleleder Yasin Ghauri ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig til pressen.

Det er derfor uvist, hvad det konkret betyder for skolens eksistens, at den mister støtten.

Ifølge et brev sendt til bestyrelsen og ledelsen, som DR Nyheder har fået aktindsigt i, skal skolen senest 14. december meddele styrelsen, hvorvidt den fortsætter som en fri grundskole uden statsstøtte.

Så mange millioner har skolen fået

  • Iqra Privatskole har i 2017 modtaget 24.369.199,59 kr. i tilskud.

  • Tilskud til Iqra Privatskole i perioden januar-november 2018 er beregnet til 23.341.392,36 kr. Herfra er fratrukket 4.518.280,26 kr. som afdrag på skolens gæld til styrelsen. Iqra Privatskole har således fået udbetalt i alt 18.823.112,1 kr. i 2018, oplyser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Tre andre muslimske friskoler mistede tilskuddet fra staten sidste år efter at have været under skærpet tilsyn. Det betød, at de kort efter lukkede.

Først lukkede Nordvest Privatskole i København i slutningen af september 2017, og måneden efter kom turen til Al-Salam Skolen i Odense.

Siden lukkede også Lykkeskolen ved Gellerupparken. Skolen kom under tilsyn, blandt andet fordi de praktisk-musiske fag manglede lærere, lokaler og timer, og eleverne sad kønsopdelt i de ældste klasser.

Desuden fandt man biologibøger på skolens depot, hvor der var revet hele kapitler ud, og hvor der var tegnet undertøj på billeder af menneskekroppe.

Nordvest Privatskole mistede sit statstilskud for at overtræde frihed og folkestyrekravet, mens det for Al-Salam Skoles vedkommende skyldtes dens økonomiske situation. Dog var Al-Salam Skole også under tilsyn for brud på friskoleloven.

Da Iqra Privatskoles indsigelse mod afgørelsen blev afleveret til styrelsen i begyndelsen af januar, var hele skolen – både elever og ansatte – mødt op ved styrelsens adresse i det indre København for at protestere mod beslutningen. En lang række elever og forældre har derudover skrevet direkte til styrelsen og opfordret til at give skolen en ny chance. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Snyd ved prøver og kønsopdelt undervisning

Sagen med Iqra Privatskole har stået på tre år, og i perioden har styrelsen fundet flere grove overtrædelser af friskoleloven.

Der har været henvendelser om snyd ved prøver og kønsopdelt undervisning ved tilsynsbesøg.

Styrelsen har også været i tvivl om, hvorvidt Iqra Privatskole reelt var uafhængig af dens støtteforening og en moské, og flere medlemmer af både ledelse og stab har hverken kunnet skrive eller tale dansk, ligesom der har været tvivl om, hvorvidt holdninger i skolebestyrelsen var forenelige med demokratiske, danske værdier.

Skolen har mere end 500 elever og fik i 2016 et tilskud på 21,7 millioner kroner.

Sådan begyndte tilsynet

  • Et af de centrale krav til samtlige af landets friskoler er, at de skal leve op til det såkaldte “frihed og folkestyrekrav”. Det betyder i korte træk, at skolerne skal forberede eleverne på at leve i et samfund som det danske og blandt andet udvikle deres respekt for menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene.

  • Netop denne bestemmelse er en af årsagerne til, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2016 indleder et tilsyn med Iqra Privatskole.

  • I februar udtaler skolens ATK-vejleder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), Amina Djondjorova, til Radio24Syv, at skolen med afsæt i Koranen fraråder eleverne at få kærester.

  • Og da styrelsen efterfølgende tager på tilsynsbesøg og kan konstatere, at samtlige klasser er kønsopdelte, er mistanken for alvor plantet.

  • Desuden oplever styrelsen, at skolen ikke tager skarp nok afstand til kontroversielle udmeldinger og handlinger fra ansatte og ledelse.

  • I september 2017 kommer det eksempelvis frem i BT, at daværende viceleder Khalil Jaffar i en periode har ladet en ung mand, der var sigtet for at have ladet sig hverve til Islamisk Stat, have adresse hos sig.

  • Tidligere samme år har skolen afskediget den foregående viceleder, efter han er blevet dømt for blufærdighedskrænkelse. På hans hjemmeside har han desuden frarådet muslimer at have ikke-muslimske venner. Læs mere om problemerne på skolen her:

Facebook
Twitter