Landmænd glæder sig over hjælpepakke: 'Men det kompenserer ikke det økonomiske tab'

Når andre lande hjælper landbruget økonomisk, bør Danmark også gøre det.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, kalder regeringens hjælpepakke for en stor hjælp. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Regeringen har her til morgen præsenteret endnu en hjælpepakke til det tørkeramte landbrug.

FAKTA Landbrugets tørketab
 • Det er landbrugets rådgivningscenter Seges, der har regnet sig frem til, at tørken vil koste landbruget 6,4 milliarder kroner.
 • Der er tale om et estimat, som er fundet ved at holde det forventede udbytte for i år op mod et år med normaludbytte og normalpriser.
 • Indtjeningsprognoserne for landbruget kommer først senere på året, og det er derfor stadig uklart, hvad tørken i sidste ende vil koste landbruget.
 • Der vil desuden være store forskelle for den enkelte landmand.

Pakken giver landmændene nogle lempelser i forhold til at leve op til en række krav - for eksempel omkring tidspunkterne for såning af efterafgrøder, samt hvilke efterafgrøder der må sås.

Hos interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer er formand Martin Merrild glad for, at regeringen er kommet landbruget i møde og har lyttet til branchens egne ønsker. Men er det så også nok?

- Det er jo ikke nok, for det er jo klart, at der ikke er noget af det her, som kompenserer det økonomiske tab. De gør jo bare, at vi lidt nemmere kan håndtere de krav, som vi står overfor rent praktisk i hverdagen. Det har jo ikke nogen økonomisk effekt målt i forhold til de 6,4 milliarder kroner, som vi taler om i tab, siger han.

Politiske håndsrækninger til landbruget

I juli kom regeringen med første håndsrækning til landbruget. Den indeholdt:

 • Økologiske landbrug kan i en periode sænke indholdet af grovfoder i foder til kvæg fra 60 til 50 procent uden at miste deres status som økologisk.
 • Økologiske landbrug kan gives dispensation til at bruge foder, som er høstet på marker, der er under omlægning til økologi, og derfor dyrkes efter økologiske principper.
 • Der gives tilladelse til at høste græs på brakarealer og bruge dette til foder. Bekendtgørelsen ændres hurtigst muligt. For landmænd, der vurderer, at situationen for deres dyr er sådan, at et slæt ikke kan vente til 1. august, gøres der opmærksom på metoderne til bortskræmning af eventuelt vildt.
 • Miljø- og Fødevareministeriet følger løbende udviklingen i forhold til muligheden for at udlægge efterafgrøder.

Med den nye håndsrækning bliver disse regler ændret:

 • Landmændene får mulighed for at høste MFO-græsefterafgrøder.
 • Fristen for etablering af alle typer af efterafgrøder bliver forlænget fra den 20. til den 3. september 2018.
 • Alle landmænd får mulighed for at udså rug i græsudlæg og græsefterafgrøder.
 • Ammoniakbehandling af halm tillades indtil den 31. december 2018, hvilket kan bidrage til at sikre grovfoderforsyningen til malkekvæg. Der fastsættes samtidigt afstandskrav til visse naturområder.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Ville ikke komme med hatten i hånden

I går udtalte formanden ellers, at landbruget ikke kom med hatten i hånden og forventede at blive kompenseret af skatteborgerne. "Det er slet ikke der, vi er," som han forklarede.

Men en række lande i Nordeuropa har taget hul på debatten om økonomisk støtte til landbrugene - blandt andet i Sverige hvor en økonomisk hjælpepakke på 1,2 milliarder svenske kroner skal hjælpe landmændene - og derfor bør Danmark også være opmærksomme på den mulighed.

- Det er klart, at vi også er nødt til at holde det vindue åben - hvis de lande, som vi hver eneste dag konkurrerer med, får statslig hjælp til at klare tørken, så er vi selvfølgelig også nødt til at se på, hvilke ting der kan gøre det lidt lettere for erhvervet at komme igennem den her situation, siger Martin Merrild.

- Omfanget af det her kan jo ende med, at det rykker hele økonomien og hele kreditværdigheden i landbruget, og så går vi fra, at det ikke kun er nogle enkelte landbrugsfamilier, der er i problemer, til at det er et helt erhverv, og at det vil få nogle afsmittende virkninger ind i den finansielle sektor.

Minister er åben for økonomisk hjælp

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann (V), der netop har præsenteret regeringens hjælpepakke, er ikke afvisende over for også at bringe en økonomisk håndsrækning til landbruget på banen.

- Når nu tabene begynder at blive gjort op, og vi får et bedre overblik over, hvordan katastrofens omfang ser ud - for det er jo en katastrofe for dansk landbrug - så kan det godt være, at vi skal til at kigge på om det kræver en økonomisk bistand, siger han.

Også skatteminister Karsten Lauritzen (V) har udtalt sig positivt omkring en økonomisk hjælpende hånd til landbruget.