Landmænd på Samsø vil grave regnvandsbassiner mod tørketider. Det er fremtiden, siger ekspert

De fleste danske landmænd bruger grundvand til at vande marker med. En fremtid med flere tørkeperioder vil øge interessen for regnvandsbassiner, vurderer landbrugets egen ekspert.

Økologisk landmand, Hester Callaghan, håber at få lov til at grave endnu en vandingssø for at gardere sig mod fremtidig tørke. Privatfoto

Med en sommer, der praktisk talt er regnet væk, virker forårets to måneders tørke som lysår væk. Men ikke for økologisk landmand Hester Callaghan,

- Vi tabte 90 procent af de tre første sorter jordbær og brugte dobbelt så lang tid på at høste halvt så mange kartofler.

Sammen med sin mand dyrker hun alverdens grøntsager på syv hektar midt på Samsø. Men forårets tørke har betydet et tab på omkring 100.000 kroner, vurderer Hester Callaghan

- Vi har jo ikke kunnet hæve prisen på et kilo kartofler på 400 procent, det er der jo ingen, der vil betale for.

Derfor har parret gjort, hvad de kan for at gardere sig mod nye tørkeperioder. De vil anlægge endnu et regnvandsbassin. Vandet fra den sø, der har holdt markerne forsynet med vanding indtil nu, slap nemlig op allerede i juni.

Og da grundvandet på Samsø er reserveret til drikkevand, er den eneste fornuftige løsning at grave endnu et regnvandsbassin.

- Vi kan ikke drive landbrug uden mere vand til rådighed. En vandingssø mere er altafgørende, siger Hester Callaghan.

Landmænd tripper for at få lov at grave vandingsbassiner

Den idé fik usædvanligt mange andre af Samsøs landmænd også, fortæller miljøsagsbehandler Stine Elmholt Andersen i Aarhus Kommune, der behandler gravetilladelser fra Samsø.

- Normalt får vi en enkelt ansøgning hér og dér. Men i år har vi på samme tid fået en håndfuld ansøgninger om enten at udvide eller grave nye reservoirer på inden sommer.

Derfor har afdelingen også fået ekstra travlt med at behandle ansøgningerne. Det haster nemlig med at komme i gang med at grave, forklarer Hester Callaghan.

- Vi skal allerhelst være i gang med at grave ud til den nye sø senest i oktober, så den kan nå at blive fyldt af vand hen over vinteren.

Ekspert: Både klima og miljø vinder, når vandet kommer fra et regnvandsbassin

Landmændenes ønsker om flere regnvandsbassiner er til dels drevet af nød.

Grundvandet på Samsø er nemlig sparsomt og hvis man pumper for hårdt, risikerer øen at få saltvand i drikkevandet.

Sådan fungerer et vandreservoir: om vinteren opsamler reservoiret regnvand og drænvand fra markerne. Om sommeren bruger landmanden reservoiret til markvanding. (Foto: © Grafik: Mads Rahbek Hougaard, DR / Foto: © Grafik: Mads Rahbek Hougaard, DR)

I store dele af resten af Danmark må landmænd gerne vande marker med grundvand og det er også langt det letteste – og billigste – i tørketider, forklarer landskonsulent i Seges, Søren Kolind Hvid. Seges er landbrugets egen forsknings- og udviklingsorganisation.

Men på sigt er et regnvandsbassin en stor gevinst for både miljø og klimaet.

- Det er godt for miljøet, fordi reservoiret samler regnvand og drænvand op fra markerne omkring. Vand, der ellers bare ville være endt i havet. Samtidig er det godt for klimaet, fordi vandet er med til at redde afgrøder, der ellers ville være døde i en tørke og derfor ville gå tabt, siger han.

Et vandreservoir giver mening i de østlige dele af Danmark, da det er der, der er mest lerjord, der kan holde på vandet, forklarer Søren Kolind Hvid.

  • Sådan så Hester Callaghans marker ud, da tørken var på sit højeste i slutningen af maj.
  • Landmandsparret får vand til markerne fra deres eget regnvandsbassin...
  • .... det slap op i starten af juni.
1 / 3

Han forventer, at flere landmænd i resten af landet vil få øjnene op for fordelene ved at opsamle regnvand i takt med, at vi får mere ekstremt vejr.

- Tendensen er, at vi kommer til at se flere alvorlige tørkehændelser fremover og derfor tror jeg, at vi kommer til at se en øget interesse for at opmagasinere vand til vanding.

Kommunale regler og paragraf 3-hensyn

Også miljøsagsbehandleren i Aarhus Kommune bakker op om at etablere vandingssøer i stedet for at bruge grundvand.

Især i Aarhus kommune vil det være en god ide, siger Stine Elmholt Andersen

- Aarhus er i vækst og der bliver flere og flere borgere, der skal have rent drikkevand. Derfor ser vi meget positivt på alternative vandingstyper, der ikke har drikkevandsformål.

Man skal dog som landmændene på Samsø være tålmodig, før en tilladelse fra kommunen om at grave et bassin er i hus, medgiver Stine Elmholt Andersen.

- En ansøgning skal screenes i henhold til miljøvurderingsloven, der skal laves landzonetilladelse og en udvidelse skal også have en paragraf 3-dispensation. Så det er ikke lige sådan at behandle fra den ene dag til den anden. Men vi gør, hvad vi kan for at behandle sagerne hurtigst muligt.

Hester Callaghan sendte sin ansøgning om at lave et nyt regnvandsbassin tilbage i juni måned. Og selvom hun som hærdet landmand er vant til bekymringer, trækker ventetiden ved kommunen alligevel veksler på tålmodigheden.

- Det kan jo være, at foråret næste år bliver rigtigt vådt… men ja, jeg er bekymret for at vi ikke får den vandingssø klar til næste sommer.