Landmænd tvinges til at genopføre ødelagte markskel

I en stribe afgørelser slår Naturklagenævnet fast, at landmænd skal genopbygge fjernede markdiger. Nævnet bakker dermed op om de afgørelser, som amterne har truffet.

Landmændene skal ikke regne med Naturklagenævnets hjælp til at få fjernet gamle jorddiger mellem markerne.

I en stribe friske afgørelser slår Naturklagenævnet fast, at de fjernede diger skal genopbygges, eller nævnet afviser at give dispensation til landmænd, der dog har forhørt sig, inden de pløjede de beskyttede diger væk. Nævnet bakker dermed op om de afslag, som allerede er meddelt af amterne.

Fast kurs mod ødelæggelser

De fleste af nævnets seneste 12 klagesager over diger stammer fra Viborg Amt, hvor amtet i alle syv sager har fået medhold i sin faste kurs mod digeødelæggelser.

Jorddigerne er typisk et par hundrede år gamle. De blev i sin tid lavet som skel mellem de marker, som siden er blevet større og større. Digerne har ud over deres kulturhistoriske værdi også en værdi som levested for planter og dyr. Derfor anses de for bevaringsværdige.

Diger pløjet ned

For at forhindre en total udslettelse af sten- og jorddigerne blev de i 1992 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Dermed har amterne pligt til at føre tilsyn med digerne, men kan dog give dispensation til at fjerne diger.

Alligevel har en undersøgelse i Viborg Amt afsløret, at landmænd ulovligt har fjernet omkring 70 jorddiger med en samlet længde på 14 kilometer i perioden fra 1995 til 2002.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk