Landmændene bryder loven i stor stil

Fødevarestyrelsens kontrollanter finder fejl hos over 40 procent af de danske svineproducenter.

Hveranden svineproducent har på en eller anden måde overtrådt loven mindst én gang. (Foto: DR © DR)

Det kniber med dyrevelfærden hos de danske svineproducenter.

Ifølge en rapport udgivet af Fødevarestyrelsen i 2012 fandt man mindst én overtrædelse på dyrevelfærdsloven hos halvdelen af svineproducenterne, der blev kontrolleret.

Og ved Fødevarestyrelsens normale kontrol året efter fandt man overtrædelser på 43 procent af gårdene.

De samme problemer går igen

Hos Dyrenes Beskyttelse har man ikke nogen grund til at tro, at det er blevet bedre i løbet af det forgangne år.

- I begge opgørelser er de væsentligste problemer, at grisen ikke får rode- eller beskæftigelsesmateriale, og at de syge grise ikke behandles, som loven kræver, siger Birgitte Damm, dyrlæge og chefkonsulent ved Dyrenes Beskyttelse og fortsætter:

- Det er to velkendte problemer, som velfærdskontrollen har fundet år ud og år ind. Det var det også i 2012.

Påtaler og anmeldelser

Modsat Fødevarestyrelsens normale kontrol, som er målrettet gårde, hvor der er stor risiko for overtrædelser, tog undersøgelsen fra 2012 udgangspunkt i 300 tilfældigt udvalgte svineproduktioner.

Formålet var at få et klart billede af, hvor udbredt overtrædelserne var. Det resulterede i 127 indskærpelser, 42 påbud og 16 politianmeldelser fordelt på halvdelen af de 300 gårde.

En indskærpelse gives, når landmanden kun har brug for at få præciseret reglerne. Ved grovere overtrædelser gives et påbud, som myndighederne senere følger op på, for at se, om der er rettet op på lovovertrædelsen.

Hvis der ikke rettet op på tidligere overtrædelser, eller hvis de er er særlig grov karakter, kan det ende med en politianmeldelse om uforsvarlig behandling af dyr.

Grisene mangler noget at rode i

Hver fjerde lovovertrædelse omhandlede mangel på rode- eller beskæftigelsesmateriale som eksempelvis halm eller træpinde.

- Man overholder ikke en gang kravet om, at de skal have et par trækævler eller træpinde på væggen, selv om det faktisk ikke har en særlig stor værdi for dyrene.

- De har ikke en gang den mest skrabede version, siger Birgitte Damm.

Syge grise behandles dårligt

Hver femte gård fik også en anmærkning for brud på reglerne om behandling af syge grise. Det gælder blandt andet isolering af syge svin og indretning af de såkaldte sygestier, hvor de syge grise opholder sig under behandling.

- Sygestierne skal have et blødt leje, som grisene kan lægge sig på, men det har mange af dem ikke. De må tage ansvar for, at de syge og tilskadekomne dyr behandles ordentligt, siger Birgitte Damm.

Derudover hæfter hun sig ved, at Velfærdskontrollen meget sjældent giver en anmærkning for afklipning af haler, også kaldet halekupering, selvom det har været ulovligt siden 2003 og stadig praktiseres af næsten alle landmænd.

Det er ikke et retvisende billede

Landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevarer medgiver, at der bliver lavet fejl, men man mener ikke, at undersøgelserne giver et retvisende billede af landmændenes forhold til dyrevelfærd.

- Man kan gå gennem tusindvis af dyr, hvor alt ser fint ud, og så er der pludselig en, der skulle have været på en sygesti. Er det så rigtigt, at hele den besætning bliver kategoriseret som nogen, der ikke har styr på det?, siger organisationens formand Martin Merrild.

Han mener, at der bør være en bagatelgrænse for, hvornår man registrerer overtrædelser, og hvornår man nøjes med at give landmanden et godt råd eller en anbefaling.

- Jeg har fortvivlede landmænd, som ringer til mig, fordi der er fundet en lille fejl i deres produktion, som de ellers er så stolte af.

Du kan se mere om dansk svineproduktion i DR Dokumentaren 'Det store svinerige'.

Facebook
Twitter