Landmand laver vådområde for at mindske udledning: 'Tænk dig et fugleliv, her kommer'

Landbruget har kun reduceret sin kvælstofudledning med én procent af, hvad man lovede med landbrugspakken.

Siden 2015 har landbruget reduceret sin kvælstofudledning med 12 ton. Målet var 1.451 ton. Landmand Klaus Aage Bengtson er ved at lave et vådområde, som vil mindske udledningen af kvælstof.

I 2015 lovede landbruget med den omdiskuterede landbrugspakke, at man frivilligt ville reducere sin udledning af kvælstof med 1.451 ton over de næste tre år.

Men nye tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at det kun er lykkedes at reducere med 12 ton. Altså kun knap én procent af, hvad de dengang lovede.

En del af aftalen var, at landbruget fik lov til at gøde mere, hvis de til gengæld lovede at udlede mindre kvælstof i søer og vandløb.

En af de landmænd, som gør forsøget, er Klaus Aage Bengtson. Mellem Hals og Aalborg ligger Bengtsons landbrug, her er han ved at få etableret et vådområde, der netop skal formindske hans udledning af kvælstof.

Med Klaus Aage Bengtsons nye vådområder, som er klar til sommer, vil han lede langt mindre kvælstof ud i Limfjorden.

Klaus Aage Bengtson tøver ikke ét sekund med at anbefale andre at gøre det samme.

- Det er godt for både naturen, miljøet og økonomien, siger Klaus Aage Bengtson og giver et bud på, hvorfor så mange andre landmænd endnu ikke har taget initiativ til at mindske deres kvælstofmængde.

- Landbrugskrisen og tørke har gjort, at mange er pressede på økonomien, og så har man måske ikke overskud til at gøre sådan noget her, siger han og tilføjer, at det også kan være en træg proces at få godkendt sin ansøgning hos kommunen.

- Du skal først søge om bevilling hos Naturstyrelsen. Samtidig skal du så søge ved kommunen, og det er jo nok det store problem.

- De er ikke gearet til at komme de her ansøgninger til livs hurtigt nok. Det tager mellem et halvt og et helt år at få en ansøgning igennem, siger Klaus Aage Bengtson, som selv afventer svar på, om han må etablere yderligere fire vådområder.

  • Vandet bliver ledt ud i et bassin med skiftende højt vand og lavt vand. Der, hvor vandet er lavt, vokser vådplanter, som gør, at kvælstoffet fordamper.
  • Landmand Klaus Aage Bengtson viser et kort over det første vådområde, han er ved at bygge. Han har søgt om tilladelse til at etablere yderligere fire vådområder.
  • Klaus Aage Bengtsons forventer, at hans nyetablerede vådområde vil komme hele området til gavn og skabe et "fantastisk dyreliv".
1 / 3

'Det kommer hele området til gavn'

Klaus Aage Bengtson forventer, at hans vådområde står klar til sommer og vil fjerne halvdelen af den kvælstof, som ellers ville være løbet ud i Limfjorden.

Så snart vådområdet er klar til brug, vil han være en af de få landmænd, der lever op til sin del af det kollektive ansvar.

- Men det kommer jo også andre til gavn. Det er jo hele området og ikke kun min jord, siger han og forventer også en højere indtjening.

- Der vil være en bedre afvanding, som vil betyde mindre tabt areal, så der vil også være en fortjeneste der.

Men det er ikke kun for at holde landmændenes løfte og for pengepungens skyld, at Klaus Aage Bengtson er begyndt på etableringen af det første vådområde. Han forventer også at se et rigere dyreliv og smukkere natur.

- Det bliver et helt eldorado, tænk dig et fugleliv, her kommer. Det bliver sådan et sted, hvor man går aftentur og kigger på dyrelivet. Det bliver sådan nogle naturperler, der vil dukke op hist og her, siger Klaus Aage Bengtson.

Facebook
Twitter