Landmand søger regnvejr: Hjælp, min høst er i fare

Tørken over Danmark er en dårlig forretning for landbruget.

Jeg ville gerne have set en kornmark,der havde været knap så fremskreden, siger landmand Thomas Hansen. Varmen har skadet hans korn, der er vokset for hurtigt, og er ikke blevet stort nok. (© DR Nyheder)

Mens du måske har ligget og svedt på stranden, har landmændene svedt over udsigten til en ødelagt høst i år.

Thomas Hansen er en af de landmænd, som håber på mere regn den kommende uge. Hans kornmarker er knastørre, og der er brug for mange millimeter regn, før vandet kan trænge helt ned til rødderne og redde bare lidt af kornet, så det kan høstes.

- Hvis vi får tre uger mere med tørke, bliver der ingenting at høste. Vi skal være tilfredse, hvis vi lige kan få dækket vores omkostninger i år, fortæller Thomas Hansen til DR Nyheder.

Han driver landbrug ved Brøns syd for Ribe og har blandt andet 300 hektar vårbyg.

- Kornafgrøderne, ærter og bønner mangler vand. Hvis der ikke kommer noget vand inden for den næste uge eller 14 dage, så giver det små kerner, og så er den avl afskrevet. siger han.

Mangler vandingsanlæg

  • Det er kun et fåtal af de danske landmænd, som har mulighed for at vande deres marker. Ifølge Videnscenter for Landbruget, SEGES, er det på landsplan kun hver femte landmand, der har et vandingsanlæg – i Nordjylland kun knap hver tiende. Så de kan kun bede til vejrguderne om regn.

  • Et vandingsanlæg kræver særlige tilladelser, og så kan det hurtigt løbe op i 5-600.000 kr. alene i etableringsomkostninger. Det kan være dyrt, hvis det kun bliver taget i brug de år, hvor der ikke kommer megen regn.

  • Ifølge forskere fra Københavns Universitet kan den tørre sommer koste de danske landmænd op mod seks milliarder kroner.

Kan det svare sig at starte mejetærskeren?

Juni har ifølge DMI budt på den værste tørke i ti år.

Marker og græsplæner tørster efter vand, og tørken har sat kornvæksten i stå. Kornene er blevet mindre end normalt, og kommer der ikke noget vand, bliver kornenes kerne for lille til, at det kan svare sig at høste.

- Der er allerede flere kollegaer, som har droppet at høste i år. Omkostningerne ved at sende en majetærsker i marken kan ikke indhente sig selv, så der er nogen, som får et stort tab i år, siger Thomas Hansen.

Det er især det varme forår og den historisk solrige maj, som har skadet kornene i år, fordi varmen har fået planterne til at blive stresset, og de har udviklet sig for hurtigt. Resultatet er en stærkt reduceret avl og nogle meget små kornaks med små rødder, forklarer landmanden.

- Det er et trist syn. I gennemsnit får vi nok et udbytte på 25 procent af normalen de steder, hvor vi ikke har kunnet vande, siger han.

Bare der ikke kommer skybrud

Thomas Hansens trøst i denne tørketid er, at han også lever af sine mange græsmarker, som godt nok lige nu også er knastørre. Men så snart der falder nedbør, går væksten i gang igen, og det kan give ham lidt afkast, som kornhøsten ikke gør.

Græsset slår han, og sælger det som foder.

Selvom der i dag endelig kom regn flere steder i landet, så var det slet ikke nok til at rette op på skaden.

Jorden er stadigvæk så tør og hård, at der skal meget mere vand til, før jordoverfladen bliver blødt op, så vandet kan trænge helt ned til rødderne.

Det værste for landmand Thomas Hansen ville være, hvis der kom skybrud.

For store mængder regn på én gang kan ikke nå at trænge ned i jorden. Vandet vil løbe ud i grøfter og lavtliggende områder.

- Som landmand havde det været helt optimalt med en uge med regn og en uge med sol, siger han.

Facebook
Twitter