Landsforeningen Autisme: Specialklasser er blevet skraldespande

Hvis børn med autisme skal trives i folkeskolen, skal skolen tilpasses børnene og ikke omvendt.

Ifølge formanden i Landsforeningen for autisme, Heidi Thamestrup, er det et fåtal af landets skoler, der har haft gode erfaringer med specialklasser´. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

I København, Aarhus og andre af landets kommuner stiger antallet af børn, der skal i specialklasse.

Derfor vil kommunerne øge antallet af specialklasser på folkeskolerne.

I Aarhus vil man oprette 11 nye specialklasser i løbet af næste skoleår, og i København er der fremlagt et forslag om at oprette 98 nye pladser til elever med særlige behov.

Men det er ikke gode nyheder for det stigende antal af børn, der diagnosticeres med autisme.

Det mener Heidi Thamestrup, formand i Landsforeningen Autisme.

- Specialklasserne kan ikke levere det, som specialskolerne kunne, siger hun.

- De er desværre lidt blevet en skraldespand for de børn, der ikke har kunnet klare sig eller trives i en almindelig folkeskoleklasse. Der kan være børn med andre diagnoser, børn, der løber rundt omkring midt i timen og så videre. Det er ikke godt for børn med autisme at komme ind i sådan en klasse.

Grader af austisme

  • Der findes flere former for autisme.

  • For at et barn får stillet diagnosen autisme, skal det have vanskeligheder inden for et eller flere af tre områder: Afvigelser i forestillingsevnen, afvigelser i kommunikationen og afvigelser i det sociale samspil.

  • En af de svære grader af autisme er infantil autisme, hvor barnet har vanskeligheder inden for alle tre områder. Nogle mennesker med infantil autisme har også begavelsesmæssige vanskeligheder.Kilde: Landsforeningen Autisme.

- Folkeskolen skal indrettes anderledes

Ifølge formanden er konsekvensen ved de mange, blandede specialklasser, at en tredjedel af børn med autisme ikke kommer i skole.

De bliver derhjemme, og forældrene bliver nogle gange nødt til at droppe ud af arbejdsmarkedet for at passe dem.

I stedet for at oprette flere specialklasser, mener Hedi Thamestrup, at lærerne skal have en langt større viden om, hvordan man håndterer børn med autisme, hvis inklusionen af børn med særlige behov - deriblandt autister - skal lykkes.

Derudover skal klasserne gøres mindre, og der skal skabes tættere forhold mellem lærerne og børnene, da børn med autisme har svært ved selv at skabe og bevare relationer.

Men når nu flere børn bliver diagnosticeret med autisme, er det så ikke en fair konklusion at sige; så skal der være flere specialklasser?

- Ikke når vi har en inklusionslov - så skal folkeskolen indrettes anderledes, så børn med autisme også kan være der, siger formanden i Landsforeningen Autisme.

Ifølge Socialstyrelsen er der omkring 70.000 autister i Danmark.