Landsretten: Fogedforbud mod PET-bog skulle have været tidsbegrænset

Byretten havde ret i at nedlægge fogedforbud mod bogen om den tidligere PET-chef Jakob Scharf, afgør landsretten.

(© Peoples Press)

Københavns Byret burde have bedt Politiets Efterretningstjeneste (PET) om hurtigst muligt at fremlægge beviser på, at bogen 'Syv år for PET' indeholdt oplysninger, som skulle hemmeligholdes af hensyn til statens sikkerhed.

Sådan lyder det i dag i en kendelse fra Østre Landsret i sagen om den omdiskuterede bog om tidligere PET-chef Jakob Scharfs tid i efterretningstjenesten.

Tilbage i oktober blev der nedlagt fogedforbud mod bogens udgivelse ved et natligt møde i Københavns Byret.

Her havde PET ikke nået at læse bogen.

Efterretningstjenesten havde nemlig på det tidspunkt kun haft bogen i seks til syv timer. Derfor var det alene på baggrund af bogens foromtale, at forbuddet blev nedlagt.

Af den grund skulle byretten have sat en udløbsdato på fogedforbuddet:

- Således at byretten inden for kort tid – på grundlag af en fremlæggelse af bogen og med un­derretning af JP/Politikens Hus A/S – kunne foretage en efterprøvelse af, om betingelserne for at opretholde det foreløbige forbud var opfyldt, står der i kendelsen.

Rigtigt at nedlægge forbud

Østre Landsret mener dog, at byrettens nedlæggelse af fogedforbuddet var berettiget.

Landsretten er nemlig enig med byretten i, at foromtalen kunne tolkes sådan, at bogen indeholdt fortroligt materiale:

- Det bemærkes herved, at der som anført ikke er grundlag for at kritisere, at bogen ikke blev fremlagt af PET under retsmødet den 8. oktober 2016, eller at PET ikke under rets­mødet redegjorde for, hvilke dele af bogen der efter PET’s opfattelse var fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar.

PET ønsker ikke at kommentere landsrettens afgørelse, men oplyser i en pressemeddelelse, at efterretningstjenesten nu vil anlægge sag mod JP/Politikens Hus for at have overtrådt fogedforbuddet ved at udgive bogen trods fogedforbuddet.

PET har også anmeldt Jakob Scharf til politiet for at have overtrådt sin tavshedspligt, ligesom flere medier og boghandlere er blevet anmeldt for at videregive oplysningerne i bogen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter