Landsretten skærpede dom i voldtægtssag

Vestre Landsret valgte at skærpe dommen i voldtægtssagen fra Århus. En af de anklagede blev idømt et års fængsel, mens de fem øvrige fik ni måneders fængsel. En syvende tiltalt blev frifundet.

Vestre Landsret har dømt seks arabiske drenge for voldtægt af en14-årig pige i et klubskur i bebyggelsen Bispehaven i Århus.

Landsretten idømte en af drengene et års fængsel, mens de femøvrige fik ni måneders fængsel. En syvende tiltalt blevfrifundet.

At en af de dømte fik et års fængsel skyldes, at han i forvejenhavde en dom på tre måneders fængsel i en anden sag.

Vestre Landsrets afgørelse er en skærpelse af den tidligere domi byretten, hvor seks af drengene blev idømt seks måneders fængselfor voldtægt, forsøg på voldtægt og medvirken til det.

Dengang var halvdelen af de seks måneders fængsel betinget, ogde tre måneder havde de anklagede allerede afsonet undervaretægtsfængslingen forud for byretssagen.

En syvende blev i byretten dengang dømt til ophold på enpsykiatrisk institution for personer med vidtgående psykiskehandicap. Dommen fra byretten gav anledning til stor politisk debatmed krav om strengere straffe for voldtægt.

Den konservative leder, Bendt Bendtsen, mener, at straffene iVestre Landsret er for milde.

- Det er stadig nogle milde domme for en forbrydelse, som jegbetragter som særdeles alvorlig. Og det sættes i perspektiv, nårman tager i betragtning, at de unge kommer ud efter to tredjedeleaf tiden, siger Bendt Bendtsen.

Han påpeger, at strafniveauet i voldtægtssager i gennemsnit erfaldet med en tredjedel gennem de sidste 15 år.

Statsadvokat Brøndt Jørgensen mener ikke, at skærpelsen afbyrettens dom er udtryk for en generel skærpelse af voldtægtsdomme.Han siger, at straffen for voldtægten nu er i overensstemmelse medgældende retspraksis på området.

Drengene, som er i alderen 15-19 år, har hele tiden fastholdt,at pigen gerne ville have sex med dem. Deres forsvarer har derforhævdet, at det ikke var voldtægt, fordi der ikke var tale om voldeller trusler om det.

Byretsdommen har givet anledning til voldsom politisk debat medkrav om strengere straffe for voldtægt. Retsformanden, PeterLilholt, fandt i dag anledning til at understrege over for pressen,at skærpelsen af straffen ikke skyldes den omfattende politiskedebat efter byretsdommen.

- Den landsdækkende debat kunne retssamfundet sagtens have væretforuden, sagde dommeren i Vestre Landsret.

Allerede to timer før domsafsigelsen var lokalerne stuvendefyldt med tilhørere, familie, venner og pressen, og da den skærpededom blev oplæst for de op mod 150 mennesker brød flere ud igråd.

Uden for retslokalet stod venner og veninder til de dømte ogomfavnede hinanden i gråd og forbitrelse. Enkelte højrøstedeindvandrere blev af andre indvandrere ledsaget ud af retsbygningen,uden at politiet greb ind.

På gaden neden for retssalen var politiet mødt talstærkt frembåde i uniform og civil, ligesom indvandrerorganisationen IDFADhavde uniformerede repræsentanter på stedet og lagde en dæmper pågemytterne. Man ønskede ikke gentagelser af de scener, som udspandtsig, da drengene for nogle måneder siden blev dømt i byretten.

Facebook
Twitter