Landsretten skærper straffen til Claus "Moffe" Nielsen for salg af cannabisolie

Sagen er den hidtil største sag om ulovligt salg af cannabisolie.

I byretten lød det, at Claus "Moffe" Nielsen solgte cannabisprodukter til omkring 6.000 personer.

Adskillige tilhængere af den sjællandske murer Claus "Moffe" Nielsen sad klar i en fyldt retssal i Østre Landsret, hvor ankesagen mod den 47-årige producent af cannabisolie har kørt over flere dage.

I dag faldt dommen, og den lød på to års fængsel til Claus "Moffe" Nielsen for at have overtrådt den hårde narkotikaparagraf ved ulovligt at have fremstillet og solgt cannabisolie til folk over en hjemmeside. Seks måneder skal afsones nu. Resten er gjort betinget.

I byretten blev Claus "Moffe" Nielsen idømt halvandet års fængsel. Et halvt år var ubetinget ligesom ved dagens dom.

Med dagens dom står det klart, at der skal konfiskeres 240.000 kroner fra Claus "Moffe" Nielsen. Det var ikke tilfældet i byretten.

Da sagen kørte i byretten i efteråret, var mange mennesker mødt op for at støtte op om brugen af medicinsk cannabis.

Det samme skete i dag, og da dagens dom stod klar for alle, blev der krammet i landsretten. Claus "Moffe" Nielsen var lettet over, at størstedelen af hans straf blev gjort betinget.

Sagen er blevet kaldt den hidtil største sag om ulovligt salg af cannabisolie.

En medhjælper, som også var tiltalt i dag, blev idømt otte måneders betinget fængsel for at have fungeret som konsulent ved salget af cannabisprodukter på Facebook og fra hjemmesiden.

I byretten blev medhjælperen idømt seks måneders betinget fængsel, så hans straf er også skærpet.

Anklager: Professionelt salg

Helt centralt for sagen har det været, om Claus "Moffe" Nielsen kunne dømmes for at have forbrudt sig mod straffelovens §191, der også kaldes den hårde narkotikaparagraf.

Det mente anklager Kristian Kirk, som under sin procedure krævede to et halvt til tre års ubetinget fængsel til Claus "Moffe" Nielsen.

- Hele forehavendet er professionelt tilrettelagt og udført, lød det fra anklageren, da han beskrev fremstillingen og salget af 6,7 liter cannabisolie og 51.600 chokoladeknapper med det aktive stof fra hampplanten thc.

Produktionen skete fra 2014 til 2016, og flere hjalp til med fremstillingen og salget. Tre personer - heriblandt Claus "Moffe" Nielsens hustru - fik deres endelige dom i byretten i efteråret, hvor de blev idømt fem til seks måneders betinget fængsel.

Kun sagen mod Claus "Moffe" Nielsen og én medhjælper blev anket.

- Man kan ikke se bort fra, at det økonomiske element har spillet en meget væsentlig rolle, sagde Kristian Kirk.

Anklageren nævnte, at der ved salget af cannabisprodukter er blevet omsat for mere end 2,7, millioner kroner.

Han fremhævede også, at Claus "Moffe" Nielsen burde straffes for overtrædelse af lægemiddelloven, hvilket han også har været tiltalt for, da han ifølge anklageren bragte patientsikkerheden i fare ved at sælge urene produkter.

Forsvarer: Ingen er kommet til skade

Forsvarer Erbil Kaya gentog under sine afsluttende bemærkninger, at sagen er historisk og uden tilfælde.

Som advokat for Claus "Moffe" Nielsen gik han efter at få den sjællandske murer frikendt for at have overtrådt den hårde narkotikaparagraf.

- Tiden er løbet fra vores sag, sagde han og henviste til, at der nu er sat en forsøgsordning i gang i Danmark med medicinsk cannabis, som også er ved at blive mere accepteret flere steder i verden.

Ingen har haft noget dårligt at sige om produkterne, ingen er kommet til skade, og ingen af køberne er blevet retsforfulgt for ulovlige køb, lød det fra forsvareren, som også hæftede sig ved, at salget ikke har gjort Claus "Moffe" Nielsen og hans familie rige.

- Han kører rundt i en spand og - med al respekt - bor han i et socialt boligbyggeri med sin familie, lød det fra forsvareren.

FacebookTwitter