Langt flere bliver dømt for voldtægt i Sverige efter ny samtykkelov

75 procent flere dømte voldtægtsmænd i 2019.

De strammere regler om seksuelt samtykke blev indført i Sverige, efter at den globale #Metoo-bevægelse satte fokus på overgreb og sexchikane.

Samtykkelov. Et omdiskuteret emne de sidste par år.

Men mens vi fortsat ikke har fået en i Danmark, har den svenske været gældende i knap to år.

Og siden den trådte i kraft, er antallet af domsfældelser for voldtægt steget med 75 procent.

Det skriver Sveriges svar på Det Kriminalpræventive Råd, Brå, i en pressemeddelelse.

- Det viser, at ændringerne i loven har haft større indflydelse, end mange troede. Vores gennemgang viser tydeligt, at nye typer overgreb nu tiltales og fører til dom for voldtægt, siger forskningschef Stina Holmberg.

Fra 190 domme til 333 på to år

Den svenske lovændring trådte i kraft i 2018. Året før blev der afsagt 190 voldtægtsdomme. To år senere er det antal steget til 333 domme for voldtægt.

Efter vedtagelsen af den nye lov er der med andre ord sket en stigning på 75 procent af voldtægtsdomme.

Det særlige ved loven er, at den tager udgangspunkt i frivillighed, fremfor om der er sket vold, trusler eller lignende under akten.

Det betyder, at en person, der bliver udsat for voldtægt, reagerer ved at stivne og forholde sig passivt under akten, stadig kan få overgrebsmanden dømt for voldtægt.

Da svenskerne i 2017 præsenterede den nye samtykkelov, var statsminister Stefan Löfven overbevist om, at flere ville blive dømt for lovovertrædelsen.

Overbevisningen viste sig at gå i opfyldelse.

Amnesty: Vi kigger på Sverige

Den danske regering planlægger i øjeblikket at fremsætte et forslag til en samtykkelov i Danmark.

En af de organisationer, der har presset på for at få en dansk samtykkelov er Amnesty. Her ser programleder Helle Jacobsen med interesse på de svenske tal.

- Vi kigger meget på, hvad der sker i Sverige og de ændringer, der kommer som følge af deres frivillighedsbestemmelse. Vi håber jo selvfølgelig på, at der i Danmark kan komme flere anmeldelser efter den lovændring, vi venter på, siger hun.

- Alle er jo enige om, at der er et problem i Danmark. Og vi tror, at en samtykkelov er en del af løsningen, men selvfølgelig ikke hele løsningen, lyder det fra Helle Jacobsen.

Hun henviser til, at der i Justitsministeriets offerundersøgelse står, at 6.700 kvinder bliver voldtaget eller forsøgt voldtaget hvert år. Men at der ifølge Danmarks Statistik kun skete 79 domsfældelser for voldtægt i 2019.

Hun understreger dog, at det ikke alene er lovgivningen, der påvirker tallene, men derimod den kulturændring, som den fører med sig:

- Vi tror, at en samtykkelov og bedre seksualundervisning vil have en præventiv effekt. Den vil forhåbentlig føre til en holdnings- eller kulturændring, siger hun.

Dansk samtykkelov på vej

Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, er positivt indstillet over for en revideret lovgivning.

- Det er populært sagt up-to-date at have en lovgivning baseret på frivillighed på voldtægtsområdet, og når andre europæiske lande har en sådan lovgivning, bør vi også, siger han.

Han understreger dog, at man ikke skal regne med, at fordi bestemmelsen bliver lavet om, så er der flere, der bliver dømt. Bevisbedømmelsen bliver nemlig meget svære.

- Jeg synes, det er helt rigtigt, at vi har en lovgivning, som siger, at hvis sex ikke sker frivilligt, så er det voldtægt. Men jeg siger blot, at man ikke skal tro, at fordi vi ændrer bestemmelsen, så vælter det ned over landet med domfældelser. Men der kommer nok flere sager. Men det er selvfølgelig interessant at følge udviklingen i Sverige, for vi har jo fælles høje standarder.

Uagtsom voldtægt er en del af svensk lov

Den svenske lov indeholder også en anden markant ændring: Nemlig uagtsom voldtægt. Det betyder, at en person kan blive dømt for voldtægt, selv hvis han eller hun ikke har opfattet det som voldtægt.

Men 2019 blev der i Sverige kun afsagt 12 domme under definitionen uagtsom voldtægt. Det kan ifølge det svenske kriminalpræventive råd skyldes, at domstolene har svært ved at bruge bestemmelsen og derfor i stedet vælger at enten løslade eller dømme for forsætlig voldtægt.

- Vi ser problemer med at afgøre, hvor langt det kriminelle område strækker sig, og hvad der udgør grov uagtsomhed, siger forskningschef Stina Holmberg.

Indtil videre har Straffelovrådet i Danmark ikke anbefalet, at uagtsom voldtægt bliver en del af den danske lovgivning.

Og det er Dommerforeningens formand er glad for.

- Både vi og forsvarerne vil være bekymrede, hvis der blev indført regler om uagtsom voldtægt i Danmark.

Og ifølge Mikael Sjöberg fra Dommerforeningen bør vi ikke stræbe efter at få uagtsom voldtægt skrevet ind i dansk lovgivning:

- Hvis man indfører regler for uagtsom voldtægt, så er laveste straf formentlig bødestraf. Selv et uagtsomt trafikdrab giver i udgangspunktet kun en bøde. Og det, tror jeg, at de fleste voldtægtsofre vil finde stødende.

'Hvad er uagtsom sex?'

Men udover bødestraffen i forbindelse med en uagtsom voldtægt, er formanden for Dommerforeningen også skeptisk over for definitionen af uagtsom sex:

- I trafikken er det uagtsomt, hvis man kører uforsvarligt - unormalt. Men hvad er uagtsomhed, når det handler om sex? Hvad er unormal sex? Skulle domstolene til at vurdere, hvad der er normal sex?, spørger Mikael Sjöberg og tilføjer:

- Hvis der er tre mænd, der har sex med en kvinde, så vil de fleste nok mene, at det er unormalt, men det er det jo ikke i alle miljøer.

Justitsministeriet oplyser, at regeringen planlægger at fremsætte et samtykkebaseret lovforslag til efteråret.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk