Leasingfirmaer efterlyser på 11. år adgang til politi-data i kamp mod vanvidskørsel og hvidvask

Myndighederne har sovet i timen, mener professor.

En 35-årig politiassistent mistede livet i juli i år efter at være blevet påkørt af en vanvidsbilist i det centrale København.

I snart 11 år har leasingfirmaerne forgæves forsøgt at råbe myndighederne op for at få adgang til et helt specifikt værktøj i kampen mod blandt andet hvidvask og vanvidskørsel i leasede biler.

Et simpelt kig ind ind i politiets register med data om stjålne kørekort og pas stod allerede helt tilbage i 2008 højt på ønskelisten i firmaernes brancheforening, Finans og Leasing, men endnu er intet sket.

Brancheforeningens medlemmer oplever ellers at blive svindlet med falske ID-papirer som netop kørekort og pas, og dermed risikerer store, dyre biler at havne i de forkerte hænder.

De seneste par måneder har der været flere alvorlige episoder med vanvidskørsel i de københavnske gader, hvor politiet formoder, at bandemedlemmer i leasede biler står bag.

I Finans og Leasing er direktør Christian Brandt ikke i tvivl om, at adgang til politiets data om stjålne kørekort og pas vil få en positiv effekt.

- Hverken pas eller kørekort er et sikkert dokument at stole på, med mindre man kan tjekke det op imod politiets register, siger han.

- Med adgang til registret kan vi være mere sikre på, at der ikke er personer, der fupper os med falske legitimationspapirer, siger Christian Brandt, der understreger, at leasingbranchen har meget fokus på at dæmme op for vanvidskørsel og misbrug af de store biler:

- Vi ønsker ikke at have en rolle i det. Vi ønsker ikke at lease vores biler ud til kriminelle eller andre typer, der opfører sig fuldstændig åndssvagt. Det kan vi ikke nødvendigvis undgå ved adgang til registret over stjålne kørekort og pas, men det er led i en mange-bække-små-strategi. Noget svindel kan undgås ved den adgang, siger han.

Men er det ikke allerede i dag muligt for jer at afvise en kunde, hvis I har en mistanke om, at alt ikke foregår efter bogen?

- Jo, hvis man har mistanke, men mig bekendt kan man lave de her forfalskede dokumenter utroligt godt. Så det er ikke let, og derfor har vi brug for nogle nye værktøjer, siger Christian Brandt.

Møde med politiet i 2008

Med adgang til politiets registrer vil leasingfirmaerne kunne modvirke misbrug efter identifikationstyveri eller forfalskninger ved at tjekke et forevist ID-dokument op mod løbenummeret på gyldige legitimationsdokumenter hos politiet.

På den måde vil firmaerne vide, om et forevist ID-dokument er ægte og gyldigt, når det bliver anvendt, og de kan i sidste ende afvise en handel.

Udover muligheden for bedre at kunne forebygge vanvidskørsel i leasede biler, vil adgangen til politiets register også hjælpe i den generelle kamp mod hvidvask og terrorfinansiering, lyder det.

I 2015 opgjorde Rigspolitiet, at der alene det år var forsvundet 43.818 danske pas - enten var de stjålet eller bortkommet på anden vis.

Omfanget af svindel med ID-papirer i leasingfirmaer kendes ikke, men politiet har for nylig foretaget anholdelser og ransagninger:

Christian Brandt havde i 2008 et møde med en politiinspektør fra Københavns Politi og præsenterede her første gang ønsket om at få adgang til politiets data om stjålne kørekort og pas.

Siden har brancheforeningen utallige gange forsøgt at sparke døren ind hos Rigspolitiet og Justitsministeriet.

- Det er et lidt trægt system, der har lukket sig lidt om sig selv. Jeg har den opfattelse, at når man taler med højtplacerede embedsmænd i Rigspolitiet eller Justitsministeriet, burde det være tilstrækkeligt, siger direktøren.

Da Finans og Leasing sammen med bankernes organisation Finans Danmark nogle år senere i 2014 i et høringssvar foreslog at få adgang til registret, lød det faktisk kort efter fra myndighederne, at det bestemt ikke var umuligt, og at man ville undersøge det nærmere.

- Rigspolitiet vil være indstillet på at belyse mulighederne for at etablere en offentlig adgang til politiets oplysninger om stjålne pas og kørekort, således at der for eksempel gives adgang til oplysninger om pasnummer og kørekortnummer for så vidt angår stjålne eller bortkomne pas og kørekort.

- Herved vil det være muligt for blandt andet banker og andre finansieringsselskaber umiddelbart at validere, hvorvidt et kørekort- eller pasnummer af politiet er registreret som værende tilknyttet et stjålet eller bortkommet pas eller kørekort, lød det i svaret fra 2014.

Professor undrer sig

Men efterfølgende er Finans og Leasing blevet kastet rundt i systemet - primært mellem forskellige afdelinger i Rigspolitiet og Justitsministeriet - og har aldrig været i nærheden af en afklaring.

Det undrer professor i IT- og medieret ved Copenhagen Business School Søren Sandfeld Jakobsen.

- Det har været et langt forløb, og jeg synes, at der er gode argumenter for at gøre noget. Så jeg forstår ikke, at de relevante myndigheder ikke har rykket for lang tid siden.

- De burde have købt ind på branchens problemstilling og lavet de nødvendige administrative tiltag og muligvis en lovændring, hvis det skulle til, siger han.

Har myndighederne sovet i timen?

- Ja, set i bakspejlet. For der blev dengang advaret om en stigning i svindel med ID-papirer, og det er bare vokset yderligere. Vi ser mere svindel for at få adgang til leasingbiler i bandemiljøet og mere hvidvask og i værste tilfælde også terrorfinansiering.

- Alt det forudsætter adgang til finansieringsselskaber. Det her problem er blevet større i den tid, hvor man har siddet på hænderne, siger Søren Sandfeld Jakobsen.

Han vurderer ikke, at der er forhindringer i forhold til persondataforordningen. Den stiller ellers store krav til behandlingen af personfølsomme oplysninger.

- Det er altid betænkeligt, når man giver private aktører adgang til følsomme offentlige registre, så jeg forstår godt, at det skal tænkes igennem, for det kan misbruges. Men nu har de også haft den tid til at gøre sig de overvejelser, og konklusionen er efter min vurdering, at man bør strække sig langt for at imødekomme det, fordi vi står over for akutte samfundsmæssige problemer.

- Det kan ikke være rigtigt, at vi skal tåle de her meget grove former for kriminalitet i Danmark, og hvis den her manglende adgang er en barriere, må vi få fjernet den. Jeg mener godt, at man inden for rammerne af persondataforordningen kan lave en løsning, siger Søren Sandfeld Jakobsen.

I bankernes organisation, Finans Danmark, er adgangen til politiets data også et stort ønske - særligt til brug i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

- Efter hvidvaskreglerne skal en kunde kunne legitimere sig. Ved at få adgang til registret med oplysninger om stjålne kørekort og pas kan banken med det samme afgøre, om vedkommende er den, man udgiver sig for at være, siger juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen.

- På den måde bliver bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering mere effektiv, både for myndighederne og sektoren. Det er til gavn for samfundet, siger han.

Pakke mod vanvidskørsel før jul

Justitsminister Nick Hækkerup (S) forventer før jul at kunne fremlægge en pakke med en række konkrete initiativer, som skal dæmme op for blandt andet vanvidskørsel i leasede biler.

Han afventer en undersøgelse, der i øjeblikket udføres af Rigsadvokaten og Rigspolitiet, som skal finde nogle nye værktøjer til at bekæmpe den hensynsløse kørsel.

- Vi overvejer alle muligheder. Vi vil have ram på det her vanvidskørsel og de banderelationer, der er i forbindelse med vanvidskørsel, siger Nick Hækkerup.

Justitsministeren vil ikke gøre sig "til dommer over", hvad der er gjort - eller ikke gjort - i forhold til at imødekomme leasingbranchens ønske om at få adgang til politiets register med data om stjålne kørekort og pas.

- Noget af det usmukke ved politik er, når den ene politiker kaster aben hen til den anden og siger, at "det skulle du have gjort noget ved". Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der gået forud. Jeg kan sige, at vi kommer til at præsentere en pakke, som skal ramme vanvidskørsel, siger Nick Hækkerup, der understreger, at firmaernes adgang til politiets data er på bordet:

- Det er noget, som er med i overvejelserne. Også her er der nogle juridiske overvejelser at gøre, men hvis det er et effektivt værktøj, som vil kunne dæmme op for vanvidskørsel, så er det et element, der skal overvejes, siger justitsministeren.

Han understreger også, at politiets mulighed for konfiskation af leasede biler efter vanvidskørsel er på bordet.

Leasingbranchen har tidligere foreslået at få adgang til blandt andet oplysninger om såkaldt Eskat-data, der vil give leasingfirmaerne mulighed for at indhente oplysninger om en kundes nuværende økonomiske situation, altså om vedkommende eksempelvis har en arbejdsgiver og får løn.

Det vil i leasingfirmaernes øjne også kunne minimere risikoen for, at leasede biler kommer i hænderne på bandemedlemmer. Problemet er nemlig, at føreren af den leasede bil i flere tilfælde ikke er ejer af bilen; den leases nemlig og står i en anden persons navn, en såkaldt stråmand.

Videoen nedenfor fortæller om en ulykke i København i juli 2019, hvor en betjent døde efter at være blevet påkørt af en vanvidsbilist i en leaset bil:

Flere partier på Christiansborg er ikke i tvivl om, at politiets register hurtigst muligt bør åbnes for leasingfirmaerne.

- Det er simpelthen for ringe, at man endnu ikke har hjulpet branchen til at bremse den værste svindel og i yderste konsekvens de vanvidsbilister, som misbruger leasingordninger, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

Også Venstres Preben Bang Henriksen, der er formand for Folketingets Retsudvalg, kalder det "helt forkert", at firmaer og banker skal vente så mange år på en afklaring fra myndighedernes side.

- Det er helt tosset og ganske beskæmmende, at det åbenbart er trukket i langdrag, siger han.

Rigspolitiet har ikke ønsket at stille op til interview, men meddeler i et skriftligt svar, at man tidligere har været i dialog og samarbejdet med en række relevante interessenter, herunder Finans og Leasing, om en blokeringsordning af stjålne identitetsoplysninger.

- Beklageligvis kunne man ikke på daværende tidspunkt i regi af den nedsatte projektgruppe nå til enighed om en løsning. Man er dog nået i mål med mobilapplikationen "Politi", hvor borgere kan søge på et stelnummer eller en nummerplade med henblik på at undersøge, om cyklen eller køretøjet er meldt henholdsvis stjålet eller efterlyst.

- Rigspolitiet overvejer for tiden, om der kan gennemføres en tilsvarende ordning for mistede og stjålne kørekort og pas, hvilket vil forudsætte afklaring af en række juridiske og tekniske spørgsmål, lyder det.