Ledere om sexisme-dilemma: 'Jeg synes ikke, at man skal have stigma på sig for evigt'

Skal man advare andre virksomheder om sexistisk adfærd? Fire ledere svarer.

27 kvinder og 58 mænd i ledende stillinger på blandt andet uddannelsesinstitutioner har underskrevet indlæg om at 'skærpe blikket' på sexisme. (Foto: © Colourbox / Illustration: Morten Fogde Christensen)

Folk i universitetsverdenen, mediebranchen og filmbranchen har allerede meldt sig ind i kampen mod krænkende adfærd ved at skrive under på, at sexchikane eksisterer og skal bekæmpes.

Nu har 85 offentlige ledere også underskrevet et indlæg, som udkom i Politikens debatsektion i mandags. Mange af dem er ledere på uddannelsesinstitutioner.

De vil 'skærpe blikket' på sexisme ved at 'tage vare på, at sexistisk adfærd ikke tolereres, og at alle mødes med respekt og ordentlighed'.

Men hvad vil de gøre, når dilemmaerne bliver mere konkrete? Hvad siger de for eksempel til at ansætte en person med en sexistisk historik? Og ville de advare andre virksomheder, hvis de havde fyret en person på grund af krænkende adfærd?

DR Nyheder har stillet fire offentlige ledere de samme to spørgsmål.

Rikke Christofferne, direktør, Aalborg Handelsskole

Rikke Christoffersen, direktør for Aalborg Handelsskole, er en af de 85 offentlige ledere, der har underskrevet det indlæg, som udkom i Politikens debatsektion. ‘Vi vil sætte fokus på alle slags krænkelser, man kan opleve på en arbejdsplads’. (© Aalborg Handelsskole)

Ville I ansætte en person, som I vidste havde en historik med sexistisk adfærd?

Det kommer meget an på den sexistiske adfærd, men vi har naturligvis et særligt ansvar som skole med mange elever. Tænker det er vigtigt at skelne mellem utrolig dårlig opførsel og egentlig krænkende adfærd.

Ville I advare andre virksomheder om en person, hvis I havde afskediget vedkommende på grund af sexistisk adfærd?

Hvis det er strafbart, vil det blive anmeldt. Indhenter en kommende arbejdsgiver en reference hos os, vil vi naturligvis svare. Men det er også vigtigt, at det ikke udvikler sig til en heksejagt på vedkommende.

Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole

Stefan Hermann, rektor ved Københavns Professionshøjskole, var en af initiativtagerne til det indlæg, som de 85 offentlige ledere har underskrevet. ‘Jeg synes, at det er vigtigt at vise, hvad offentlige ledere mener om sexistisk adfærd’. (© Københavns Professionshøjskole)

Ville I ansætte en person, som I vidste havde en historik med sexistisk adfærd?

Hvis folk bliver afskediget eller straffet for noget, så har de på et tidspunkt udstået deres straf, og så er der et moment af tilgivelse. Men hvis det er tydeligt gennem eksempelvis indhentning af referencer eller jobsamtale, at man står med et menneske med en usædvanlig dårlig dømmekraft, så vil vi naturligvis ikke ansætte vedkommende.

Ville I advare andre virksomheder om en person, hvis I havde afskediget vedkommende på grund af sexistisk adfærd?

Hvis man har mistet sit arbejde på grund af sexistisk adfærd, så er det sandsynligvis i den grove ende af skalaen. Hvis der er åbenhed om den fyringsgrund, så vil man nok kunne se det, hvis man indhenter en reference, men jeg synes ikke, at det er vores rolle at udstille folk i offentligheden.

Lene Tanggaard, rektor, Designskolen Kolding

Lene Tanggaard, rektor ved Designskolen Kolding og forsker ved Aalborg Universitet, har også underskrevet indlægget. ‘Jeg har skrevet under, fordi jeg mener, at det er væsentligt, at vi som ledere tager ansvar og markerer, at vi er opmærksomme på, at det her er vigtigt.’ (© Aalborg Universitet)

Ville I ansætte en person, som I vidste havde en historik med sexistisk adfærd?

Det vil naturligvis ikke tælle op, men i det tilfælde at vedkommende er den bedst kvalificerede til opgaven, så skal man have muligheden. Men det klart, at vi som ledere skal tage stilling til om tidligere sexistisk adfærd vil have betydning.

Ville I advare andre virksomheder om en person, hvis I havde afskediget vedkommende på grund af sexistisk adfærd?

Jeg synes ikke, at man skal have stigma på sig for evigt, fordi man har gjort noget forkert. Man skal have en chance for at forbedre sig som menneske.

Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner

Adam Wolf, administrerende direktør for Danske Regioner, har også underskrevet det indlæg, som skal ‘skærpe blikket’ på sexisme. ‘Vi er mange, der synes, at offentlige ledere skal markere tydeligere og sætte gang i kultur-diskussionen på de offentlige arbejdspladser’. (© Danske Regioner)

Ville I ansætte en person, som I vidste havde en historik med sexistisk adfærd?

Nej, ikke hvis der er tale om et mønster eller om et enkelttilfælde af grov karakter. Det forudsætter naturligvis, at man er opmærksom på det. Man vil altid bedømme ansøgere ud fra helheden, men selv med en enkelt, mindre alvorlig hændelse skal man naturligvis sikre sig, at det er et overstået kapitel.

Ville I advare andre virksomheder om en person, hvis I havde afskediget vedkommende på grund af sexistisk adfærd?

Ja, det vil jeg, hvis adfærden er direkte årsag til afskedigelsen, det vil være forkert ikke at gøre opmærksom på det. Forhåbentlig vil der også fremover komme mere åbenhed om den type årsager til afskedigelser, så det bliver nemmere at henvise til begrundelsen.

Facebook
Twitter