Lederne er bedst til at komme i arbejde

En ud af fire ledere, der har mistet retten til dagpenge, har fundet nyt arbejde.

Ledernes a-kasse er den i Danmark, hvor den største andel af de medlemmer, der har mistet dagpengeretten, har fundet arbejde efterfølgende. (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

På landsplan er én ud af fem dagpengeudfaldne kommet i arbejde. Men ser man på de forskellige faggrupper, der er berørt af at miste retten til dagpenge, er der stor forskel på, hvilke a-kasser, der er bedst til at få sine medlemmer i arbejde.

Den a-kasse som har flest medlemmer, der er i arbejde igen ved senest mulige status i maj 2014, er Ledernes A-kasse. Godt 26 procent af de medlemmer, der siden januar 2013 har mistet retten til dagpenge, er i arbejde igen.

Det viser en gennemgang af de 41.000 danskere, der siden januar 2013 har mistet retten til dagpenge. Gennemgangen er foretaget af DR's Undersøgende Databaseredaktion.

- Det er jo dejligt at høre, siger Svend Askær, formand for Ledernes A-kasse.

Fakta: Dagpengereform

Den daværende VK-regering vedtog i 2010 dagpengereformen med støtte fra Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Reformen var en del af den økonomiske genopretningspakke.

Reformen halverede dagpengeperioden fra fire til to år og fordoblede genoptjeningsperioden fra 26 til 52 uger.

Fra januar 2013 til maj 2014 har 41.000 danskere mistet deres dagpengeret.

En femtedel er kommet i arbejde og cirka 70 procent er på andre offentlige ydelser.

Cirka 12 procent er ikke registreret med hverken offentlige ydelser eller anden indtægt.

Oprindeligt forventede man kun, at antallet af ledige, der ville falde ud af dagpengesystemet, ville stige til mellem 2.000 og 4.000 årligt.

En del kan ikke få kontanthjælp på grund af den gensidige forsørgerpligt.

SRSF-regeringen har gennemført flere akutpakker med midlertidige ydelser til de berørte.

En dagpengekommission skal fremlægge forslag til nye dagpengeregler i slutningen af 2015.

Mange mister modet

- Der er sikkert flere forklaringer. Vi gør meget ud af, at de bliver synlige på de elektroniske jobsøgningskanaler. Vi gør meget ud af at opbygge netværk. Vi holder nogle workshops, som der er stor interesse for, forklarer Svend Askær og tilføjer:

- Vi ved jo godt, at det er sjældent, at man får job første gang, man skriver en ansøgning. Vi ser, at der er en del, der mister modet. Derfor lægger vi vægt på at understøtte trivsel og motivation i forbindelse med jobsøgninger. Vi kan se på trivselsmålingerne, at det er noget, de sætter pris på.